Děti a masky související s COVID-19

Koronavirus a nošení masek děti

Děti a nošení masek

WHO doporučuje, aby lidé vždy konzultovali a dodržovali místní zákony a nařízení ohledně doporučených postupů v dané oblasti. Mezinárodní a multidisciplinární skupina odborníků přezkoumala důkazy o nemoci a přenosu COVID-19 u dětí a omezené dostupné důkazy o nošení masek dětí.

Koronavirus a nošení masek děti

Koronavirus a nošení masek děti

Na základě tohoto a dalších faktorů, jako jsou psychosociální potřeby dětí a vývojové milníky, se  doporučuje následující:

Děti ve věku do 5 let by neměly mít povinnost nosit masky. To je založeno na bezpečnosti a celkovém zájmu dítěte a schopnosti vhodně používat masku s minimální asistencí.

Koronavirus a nošení masek děti

Koronavirus a nošení masek děti

WHO a UNICEF doporučují, aby rozhodnutí nosit masky pro děti ve věku 6–11 let bylo založeno na následujících faktorech:

  • Zda je rozšířený přenos v oblasti, kde dítě bydlí
  • Schopnosti dítěte bezpečně a vhodně používat masku
  • Přístupu k maskám, jakož i praní a výměna masek v určitých prostředích (například ve školách a službách péče o děti)
  • Dostatečném dohledu dospělých a pokynech pro dítě, jak si nasadit, sundat a bezpečně nosit masky
  • Potenciálním dopadu nošení masky na učení a psychosociální vývoj po konzultaci s učiteli, rodiči a pečovateli nebo poskytovateli zdravotní péče
  • Specifických nastaveních a interakcích, které má dítě s jinými lidmi, u nichž je vysoké riziko vzniku závažných onemocnění, jako jsou starší lidé a lidé s jinými základními zdravotními podmínkami

WHO a UNICEF doporučují, aby děti ve věku 12 a více let nosily masku za stejných podmínek jako dospělí, zejména pokud nemohou zaručit vzdálenost alespoň 1 metr od ostatních a v oblasti je rozšířený přenos.

Koronavirus a nošení masek děti

Koronavirus a nošení masek

Pro děti ve věku do 5 let

mohou existovat místní požadavky na nošení masek nebo specifické potřeby, například fyzická blízkost někomu, kdo je nemocný. Za těchto okolností, pokud dítě nosí masku, by měl být rodič v přímé viditelnosti, aby dohlížel na bezpečné používání masky.

Jaký typ masky by měly děti nosit?

Děti, které jsou zdravé, mohou nosit nelékařskou nebo látkovou masku. Dospělý by měl zajistit, aby textilní maska ​​měla správnou velikost a dostatečně zakrývala nos, ústa a bradu dítěte.

Koronavirus a nošení masek děti

Koronavirus a nošení masek

Děti s cystickou fibrózou, rakovinou nebo imunosupresí by měly po konzultaci s poskytovateli zdravotní péče nosit lékařskou masku. Lékařská maska ​​se doporučuje každému, komu hrozí vyšší riziko vážného onemocnění z COVID-19.

Další články o koronaviru a současném dění sledujte zde.

A pokud u nás ještě nejste registrovaná, zapojte se do komunity více než 100 000 maminek z celé ČR a získejte všechny výhody na jednom místě. My, maminky Happy Baby se na vás těšíme nejen online, ale třeba i na viděnou na některém z našich pravidelných setkání!

Sdílejte
Mustela-listopad-2021reklama

Přihlášení

Ukládám změny Odesílám
Uloženo Hotovo
Došlo k chybě Došlo k chybě