Jak mluvit s dětmi o koronaviru?

Jak mluvit s dětmi o koronaviru?

Jak mluvit s dětmi o koronaviru?                                                                                                                                                                                                                                                                                  V současné době je skutečně těžké uniknout informacím o koronaviru. Slyšíme to ve zprávách, v novinách, lidé o tom mluví, stačí se projet veřejnou dopravou. A vidíme také zklamání ve tvářích, když váš obchod neprodává věci jako jsou dezinfekční ubrousky nebo ruční dezinfekční prostředky, které prostě nejsou… S takovou mírou nasycení o tom pravděpodobně slyší i vaše děti, které jsou příliš malé na to, aby si četly titulky a pořádně pochopily, co se to děje, tím pádem se mohou začít cítit stejně nervózně a úzkostně, jako mnoho dospělých.

Mluvit s dětmi o koronaviru je důležité, ať už je uklidňujete a mírníte jejich obavy, nebo jim jednoduše připomínáte důležitost dobrého mytí rukou.

Potenciál narušení každodenního života je vysoký, ale odborníci stále tvrdí, že riziko u dětí je nízké a doporučení pro bezpečnost dětí jsou stejná jako v průběhu typické chladné a chřipkové sezóny.

Zde jsou některé odpovědi na otázky, které mohou mít vaše děti

Masky, roušky?

U dětí masky či spíše roušky nejsou zase až tak nutné, ale mýt ruce mýdlem a vodou, zůstat doma, nechodit do školky či školy, když jsou nachlazené, to je ta nejlepší dostupná ochrana.

Pokud mají děti otázky týkající se koronaviru, musíme jim odpovědět pravdivě a stavět informace způsobem odpovídajícím jejich věku.  Buďte otevření a přístupní otázkám, umožněte nechat vyjádřit i jejich pocity.

Jak mluvit s dětmi o koronaviru?

Plán B?

Je důležité informovat děti, že i když by měly virus brát vážně a dodržovat bezpečnostní pokyny, nemusí mít strach a obavy. Musíme pomáhat dětem pokračovat v jejich bezstarostném životě.

Pokud se starší děti obávají nejhorších scénářů, jako například toho, co se stane, když někdo z rodiny chytí koronavirus, zapojte je do svého nouzového plánování. To by mohlo zahrnovat zásobování potravinami nebo odjezd na chatu daleko od lidí, zůstat v karanténě, plán učení, pokud zůstávají doma. Vědět, že existuje plán, bude pro úzkostné dítě pravděpodobně velkou úlevou.

Jak mluvit s dětmi o koronaviru?

Ne, viry nemíří na konkrétní lidi

Další nešťastnou situací je, když se z pandemie koronavirů stane stigma a diskriminace. Může k tomu dojít, když lidé spojují infekční onemocnění, jako je COVID-19, s jistou populací nebo národností. A podle odborníků k tomu skutečně dochází.

Pokud jsou děti vystaveny dezinformacím, je důležité, abychom to napravili, protože stigma a diskriminace jsou velmi škodlivé.

Jak mluvit s dětmi o koronaviru?

Ne, děti nejsou náchylnější

Asi nejdůležitější věcí pro maminky a tatínky je zůstat v klidu. Děti by měly vědět, že mladí lidé se zdají být mnohem odolnější než starší. Šíření koronaviru je nevyhnutelné, ale nikdo by neměl být ochromen strachem, nejméně ze všech děti. Udržování otevřené komunikace, dobré zásoby mýdla na ruce, to je ta nejlepší ochranná linie.

Jak mluvit s dětmi o koronaviru?

Další články o koronaviru najdete v sekci koronavirus.

Sdílejte
Kompletní portfolio HBKompletní portfolio HBreklama

Přihlášení

Ukládám změny Odesílám
Uloženo Hotovo
Došlo k chybě Došlo k chybě