Další zprávy pro těhotné o koronaviru

Další zprávy pro těhotné o koronaviru

Další zprávy pro těhotné o koronaviru jsou tu!

Těhotenství je rizikové období, během něhož může mít nezhoubné onemocnění vážné důsledky pro vás a vaše miminko. Covid-19, třebaže postihuje v této chvíli jen málo těhotných žen, může představovat nebezpečí: je tudíž důležité se před ním chránit.

Co je Covid-19 obecně nazývaný koronavirus?

Tento virus, který se poprvé objevil v oblasti Wuhan v Číně v prosinci 2019, patří do dobře známé skupiny koronavirů. Může být u původu obyčejné rýmy, stejně jako u akutních onemocnění dýchacích cest, jakými jsou respirační syndrom ze Středního východu (MERS) nebo těžký akutní respirační syndrom (SARS) z roku 2003.
Mezi momentem, kdy dojde ke kontaminaci, a objevením příznaků může uplynout až 14 dnů, ale inkubační doba je v průměru 5 dnů.

Třebaže po celém světě zemřelo mnoho lidí, podle Světové zdravotnické organizace (WHO) jsou v 80 % případů příznaky nezhoubné a osoby se spontánně uzdravují. K nejtěžším formám dochází tedy jen zřídka. Úmrtnost je okolo 2 %.

Jak se koronavirus přenáší? 

Přenáší se kapénkovou infekcí nosem při kýchání nebo ústy při kašli do vzdálenosti přibližně jednoho metru. Můžete být infikovány při vdechování kapének nebo při dotyku kontaminovaného předmětu, po němž si sáhnete na obličej. Zdá se totiž, že virus zůstává na povrchu předmětů aktivní několik hodin.

Jaké jsou příznaky koronaviru?

Na Covid-19 musíte myslet, jestliže se u vás objeví následující příznaky:
– velká únava,
– rýma,
– kašel nebo dušnost,
– horečka.

V počáteční formě někdy není snadné odlišit nevýrazné známky infekce od rýmy nebo chřipky. Mohou se však zhoršovat a vyvolat zápal plic nebo akutní respirační syndrom, spojené s život ohrožující prognózou.

Jaká jsou rizika pro těhotné ženy?

Koronavirus Covid-19 je ještě málo známý a jeho účinky u těhotných žen rovněž. Naopak byly publikovány studie týkající se SARS nebo MERS a zdá se, že koronaviry mohou způsobovat komplikace, ať se jedná o matku (těžká dechová nedostatečnost, potrat), nebo o dítě, jež se má narodit nebo je čerstvě narozené (opožděný vývoj, předčasný porod).

Těchto důsledků je nutno se v případě Covid-19 obávat, ale v této chvíli nejsou potvrzené.

Ať je tomu jakkoliv, zvláště jsou ohroženy těhotné ženy, které již mají zdravotní problémy: astma, cukrovka, vysoký tlak, nebo problémy se srdcem je činí zranitelnějšími v případě infekce tímto virem, přesně jako např. u chřipkového viru.

Jak omezit rizika pro těhotnou ženu?

Pro snížení rizik nákazy existují kroky, které je třeba respektovat:

– myjte si pravidelně ruce mýdlem a vodou, v případě potřeby používejte antibakteriální gel,
– nedotýkejte se obličeje: ústa, nos a oči jsou vstupními místy viru,
– zůstávejte ve vzdálenosti nejméně jeden metr od osob vykazujících příznaky chřipky,
– vyvarujte se pobytu ve více navštěvovaných místech.

Další zprávy pro těhotné o koronaviru

Co dělat v případě příznaků onemocnění Covid-19 během těhotenství?

Nepropadejte panice: tím, že půjdete k lékaři nebo na pohotovost, jste-li virem infikována, riskujete, že nakazíte další osoby. Je třeba tedy:

– zůstat doma,
– zavolat na číslo 112, pro potvrzení viru jsou všeobecně prováděny příslušné testy,
– nosit roušku a vyvarovat se kontaktu s vaším okruhem přátel.

Jak se léčí koronavirus u těhotné ženy?

Dosud neexistuje žádná vakcína, která by vás před ním ochránila, a léčba antibiotiky není k ničemu, poněvadž se jedná o virus. Existují pouze určité léky, cílené na ulehčení příznaků.

Mohu přenést koronavirus na miminko?

V případě infekce koronavirem v tuto chvíli nic nenasvědčuje tomu, že přenos in utero je možný. Naopak po narození mohou kapénky šířené matkou při kašli nebo kýchání dítě infikovat.

Další zprávy pro těhotné o koronaviru

A jak mluvit s většími dětmi o koronaviru? Čtěte

Další články na téma koronavir naleznete v sekci koronavirus.

Sdílejte
Kompletní portfolio HBKompletní portfolio HBreklama

Přihlášení

Ukládám změny Odesílám
Uloženo Hotovo
Došlo k chybě Došlo k chybě