Happy Baby děkuje svým klientům za pomoc zdravotníkům

V krizové době, která zasáhla republiku i celý svět, jsme se my v Happy Baby rozhodli pomoci zdravotníkům. A alespoň částečně jim oplácet jejich laskavost a každodenní spolupráci, která funguje již 26 let.

Určitě jsme neměli a nemáme ponětí o emocionálním chaosu a vypětí, které tato situace způsobila v životech sester či lékařů. Přes všechny obtížné okamžiky se lékaři i sestry semkli a bojovali s pandemií, zatímco my ostatní jsme hledali způsoby, jak pomoci a zajistit potřebný materiál či podporu.

I když jsme tušili, že nemůžeme poskytnout věci, které nemocnice nejvíce potřebují, stále jsme věřili, že existují kroky, které můžeme podniknout.

V této době finanční nejistoty sice mnoho z nás bylo nebo je v napjatém rozpočtovém režimu, ale pokud bychom dokázali najít nějaké peníze navíc v rámci naší společnosti nebo ve spolupráci s klienty, byla by to velká pomoc.

Slyšeli jsme hodně o nedostatku osobních ochranných prostředků v nemocnicích, tedy pokud jsme chtěli darovat něco hned, byly naše první kroky jasné.

Věděli jsme, že leč firmou vyrobená, ale stále jen látková maska, nesplňuje standardy, ale právě v tu chvíli malého válečného stavu bylo lepší něco než nic, neboť nemocnice a ordinace měly žalostný nedostatek.

Do prvního týdne jsme byli schopni zaslat 2 500 ks roušek, z nichž 300 ks putovalo na Slovensko a 2 170 ks do českých porodnic a ordinací gynekologií.

Dalším logickým krokem byly naše dárkové boxy, které dělají radost maminkám po celé ČR i SR. Proč neudělat podobný box právě sestřičkám, které nám pomáhají celý rok s distribucí boxů pro maminky?

Rozhodli jsme se tedy pomáhat udržovat personál nemocnic trochu více v psychické pohodě a zajistit všem potřebnou podporu. Abychom je potěšili a  ušetřili zejména sestřičkám práci spojenou s domácností, kam se vracely z několikahodinových směn, s pomocí klientů jsme začali naše boxy věcmi, které by posloužily sestrám. Věříme, že jim udělaly radost a potěšily je.

Vše jsme s naší logistickou částí Happy Baby zorganizovali a začali boxy postupně rozvážet po nemocnicích a ordinacích. A protože přišla a stále přichází obrovská vlna pozitivních nadšených reakcí ze strany klientů, máme pocit, že se vše povedlo a že i díky této pomoci jsme mohli vyjádřit naše poděkování a obdiv.

A jak jsme si vedli?

Obdarovali jsme

  • 85 porodnic v ČR • 692 gynekologických ambulancích v ČR • 35 porodnic na Slovensku • 520 gynekologických ambulancí na Slovensku
  • Na našem webu HappyBaby.cz a Happybaby.sk jsme vytvořili speciální sekci o projektu Pomáháme sestřičkám, a také sekci o koronavirové nákaze, kde jsme se snažili informovat všechny, kdo nás sledují, o aktuálním stavu pandemie v ČR a na SK a podávat ověřené informace týkající se vztahu koronaviru a dětí, těhotných maminek či novorozených miminek.

Děkujeme touto cestou našim klientům…

Jak jsme pomáhali se můžete podívat zde

Sdílejte
Kompletní portfolio HBKompletní portfolio HBreklama

Přihlášení

Ukládám změny Odesílám
Uloženo Hotovo
Došlo k chybě Došlo k chybě