První pomoc u kojenců a malých dětí

Žádná matka nechce, aby se jejímu dítěti stal nějaký závažný úraz, nebo se mu přihodilo něco, co ohrozí jeho život. Dětský úraz se nemusí týkat bezprostředně vás, ale můžete být pouze svědkem nehody. V každém případě je dobré být připravená a umět včas zasáhnout.

Bezvědomí

Bezvědomí může nastat jako:

  • důsledek úrazu (často úrazu hlavy),
  • onemocnění (vysoká horečka nebo epilepsie),
  • dušení nebo otravy.

Je důležité takový stav rozpoznat a dítěti okamžitě poskytnout první pomoc. Dítě v bezvědomí nereaguje na podněty – nevnímá svoje okolí, nejde probudit a obvykle mívá uvolněné svalové napětí (je „vláčné“). V některých případech naopak může bezvědomí provázet křeč celého těla.

Pokud pozorujete výše uvedené příznaky, uložte dítě na stůl či gauč do vodorovné polohy a zjistěte, zda dýchá. Vodorovná poloha je naprosto zásadní – hlava dítěte musí zůstat v prodloužení těla, nedávejte dítěti pod hlavu žádný polštář. Dýchání zjistíte tak, že položíte dítěti ruku na hrudník. Pokud dítě dýchá, hrudník se mu v pravidelných intervalech zvedá a klesá. 

Dítě nereaguje a dýchá

Pokud zjistíte, že je dítě v bezvědomí (nereaguje na podněty, má uvolněné svaly) a dýchá (hrudník se pravidelně zvedá), nechte dítě ve vodorovné poloze a volejte záchrannou službu na čísle 155. Do příjezdu záchranářů od dítěte neodcházejte a stále sledujte jeho dýchání. 

Dítě nereaguje a nedýchá

Pokud jsme zjistili, že dítě nereaguje a nedýchá, ihned zahajte resuscitaci. Přivolejte záchrannou službu na čísle 155 a postupujte podle pokynů dispečera.

Resuscitace

Dítě nechte na pevné podložce a proveďte vdech do jeho úst a nosu. Svými ústy obemkněte dítěti nos a ústa a vdechněte do něj malé množství vzduchu. Pokud jste vdech provedli správně, dítěti se mírně zvedne hrudník. Takto proveďte pět vdechů.

Poté najděte místo mezi prsními bradavkami dítěte, na které přiložíme dva prsty a stlačte do hloubky asi 2 cm. Frekvence je asi dvě stlačení za sekundu. Po 15 stlačeních opět proveďte dva vdechy a pokračujte v  poměru 15 stlačení : dva vdechy, dokud dítě nepředáte záchranářům nebo se mu neobnoví životní funkce. To se u dětí projeví tak, že se dítě začne pohybovat, plakat nebo kašlat. 

Popis resuscitace vypadá složitě, ale není to nic těžkého. Postup si také můžete nacvičit na některém z  kurzů první pomoci se zaměřením na děti. V případě, že k takové situaci dojde, není čas hledat příručku. Postup musí znát nejen rodiče dítěte, ale i prarodiče či další lidé (například chůvy), kteří s dítětem zůstávají sami.  

Křeče u kojenců

Křeče mohou mít celou řadu příčin od onemocnění (epilepsie) přes příliš vysoké teploty (febrilní křeče) až po úrazy hlavy nebo hysterické křeče.

Projeví se tak, že dítě nereaguje na okolí, nepohybuje se, je ztuhlé a velmi často promodrává. Jedná se o nebezpečné stavy, kdy je třeba přivolat záchrannou službu.  

Výjimku tvoří hysterické křeče, kterým obvykle předchází silný pláč nebo jiné projevy vzteku. Dítě najednou přestane křičet a zůstává v křeči. Vzhledem k tomu, že v tomto stavu nedýchá, začíná velmi rychle promodrávat. V těchto případech většinou není nutné zasahovat, protože během krátké chvíle (max. minuty) křeč poleví a dítě začne dýchat. Není nutné volat záchrannou službu, nejde o nebezpečný stav.

Pokud křeč přetrvává déle než minutu, je třeba zasáhnout. Pokud dítě nedýchá, okamžitě zahajte resuscitaci. 

Dušení u kojenců

Při krmení nebo hře může dítě vdechnout cizí těleso. V takové situaci byste si měli vědět rady. Pokud sedící dítě kašle, je ideální jej nechat, aby se vdechnutého kousku zbavilo samo usilovným kašlem. Dítě, které se dusí obvykle promodrává, snaží se kašlat, může chrčet nebo sípat, případně nevydává žádné zvuky a jen křečovitě pohybuje rukama.

Když kašel nepomáhá, je třeba zahájit údery do zad dítěte. Dítě si položte na své předloktí obličejem dolů. Hlavu mu podepírejte svou dlaní tak, aby mělo volná ústa. Dítě leží obkročmo na předloktí a hlava mu směřuje dolů. Udeřte jej prsty mezi lopatky, a opakujte tolikrát, dokud se nepodaří cizí těleso uvolnit. To se projeví tak, že dítě začne křičet. 

Pokud jsou údery mezi lopatky neúčinné, dítě otočíme na svém předloktí obličejem vzhůru a provedeme pět stlačení mezi prsními bradavkami jako při resuscitaci. Poté opět dítě otočíme a provedeme pět úderů do zad. 

V momentě, kdy dítě upadlo do bezvědomí (ztratí svalové napětí), je nutné zahájit resuscitaci. 

Postup při dušení dítěte lze také nacvičit na figuríně při kurzu první pomoci. 

Autor: Mgr. Eva Bernatová – lektorka první pomoci ČČK

 

Sdílejte
Kompletní portfolio HBKompletní portfolio HBreklama

Přihlášení

Ukládám změny Odesílám
Uloženo Hotovo
Došlo k chybě Došlo k chybě