Koronavirus a rizika pro děti

V současnosti je několik ohnisek výskytu koronaviru. Třebaže Covid-19, který se poprvé objevil v Číně ve Wuhanu v prosinci 2019, ohrožuje převážně dospělé a starší osoby, byly v některých zemích zaznamenány i případy, kdy byly infikovány i děti. Čeho se musíte obávat u vašich dětí a jak je před virem chránit,  pojďme si shrnout pár informací o koronaviru a rizicích pro děti.

Co víme o onemocnění Covid-19, novém koronaviru

Covid-19, nový koronavirus patří do stejné skupiny virů jako SARS (2003), akutní vážný respirační syndrom, nebo MERS (2012), respirační syndrom ze Středního východu. Jedná se o infekční respirační chorobu pravděpodobně zvířecího původu. Přestože může způsobovat smrt nakažených osob, v 8 z 10 případů nedochází k vážnému ohrožení. Ke komplikacím dochází především u osob starších 60 let. Další rizikový faktor představuje přítomnost jiných zdravotních problémů.

Je pravda, že koronavirus postihuje děti jen málo, tedy je riziko pro děti minimální?

Je tomu tak pouze v současnosti, např. ve Francii bylo infikováno jen několik dětí. Tato skutečnost nicméně vědce udivuje, protože virus se zdá být relativně nakažlivý a děti jsou všeobecně považovány za rizikovou část populace. Dosud nebylo zaznamenáno žádné úmrtí dítěte mladšího než 10 let. Při epidemii SARS, při níž bylo infikováno 8000 osob, bylo nakaženo 80 dětí a žádné z nich nezemřelo. Tyto údaje nás rodiče mohou tedy alespoň na chvíli uklidnit.

Jak se MŮŽEME NAKAZIT?

Abyste mohli lépe ochránit vaše děti, je třeba vědět, jak se tento virus šíří. Přenos z člověka na člověka je již mimo jakoukoliv pochybnost, přenosový řetězec však zůstává v určitých případech nejasný.

Virus se přenáší kapénkami:

– z nosu při kýchání,
– z úst, jestliže infikovaná osoba kašle,
– dotykem s kontaminovanými předměty, virus pravděpodobně zůstává na povrchu předmětů několik hodin, ale riziko infekce tímto způsobem přenosu je malé

Jaké jsou příznaky koronaviru u dětí?

Známky onemocnění Covid-19 se dosti blíží příznakům obyčejné rýmy i chřipkového stavu:
– teče z nosu,
– kašel nebo dušnost,
– horečka,
– průjmy,
– celková únava.

Děti, které byly infikovány tímto novým koronavirem, vykazují obecně lehké příznaky.

Jak chránit děti před koronavirem?

Přísná hygienická opatření zůstávají jediným způsobem, jak omezit rizika infekce. Je tedy důležité nechávat děti mýt ruce, po každé vycházce, vodou a mýdlem po dobu nejméně 30 vteřin, mezi prsty až po zápěstí, a přitom se vyvarovat dotyku obličeje. Pro děti se nedoporučuje používat hydroalkoholový gel kvůli riziku polknutí. U kojenců a batolat, jako u všech „zimních“ onemocnění, bude lepší vyvarovat se pobytu v často navštěvovaných a uzavřených místech. Pečlivě si vždy umyjte ruce před tím, než se budete věnovat péči o vaše dítě. A nakonec vyzvěte osoby, které jsou nemocné, aby odložily návštěvu na dobu, až se uzdraví.

Co dělat, pokud vaše dítě vykazuje známky koronaviru?

Nechoďte k vašemu lékaři nebo na pohotovost. Volejte 112: tam vám sdělí další postup. Test, hospitalizace, to vše bude záviset na známkách nemoci, jež vykazuje vaše dítě. Naopak, má-li horečku, učiňte kroky pro její snížení.

Koronavirus a kojenec: opatření, která je nutno učinit

Třebaže dosud neznáme podíl infikovaných kojenců, kromě příznaků onemocnění, horečka u novorozence do 3 měsíců vyžaduje konzultaci na pohotovosti.

Koronavirus: je třeba o něm mluvit s dětmi? 

Neváhejte mluvit s vašimi dětmi o tomto onemocnění: mlčení může vyvolávat úzkosti. S dětmi ve věku již od 4 až 5 let můžete jednoduchou formou o tomto koronaviru promluvit,  aniž byste byli šiřiteli poplašných zpráv. Především je dobré dětem povědět o závažnosti tohoto onemocnění a o naší schopnosti omezit jeho šíření.

Více o koronaviru na stránkách https://koronavirus.mzcr.cz/, další články najdete i u nás v sekci koronavirus.

Sdílejte
Kompletní portfolio HBKompletní portfolio HBreklama

Přihlášení

Ukládám změny Odesílám
Uloženo Hotovo
Došlo k chybě Došlo k chybě