Preeklampsie

Preeklampsie, dříve nazývaná toxémie, je stav, kdy má těhotná žena vysoký krevní tlak, bílkoviny v moči a otoky v nohou a rukou. Může se pohybovat od mírných příznaků po těžké. Obvykle tento stav přichází v pozdějším stadiu po 20. týdnu těhotenství, i když se nevylučuje, že může k němu dojít dříve nebo i těsně po porodu.

Preeklampsie může vést k eklampsii, což je závažný stav, který může mít zdravotní riziko pro matku a dítě a ve vzácných případech může způsobit smrt. Proto by měl lékař vždy myslet na toto onemocnění, pokud je u pacientky diagnostikována preeklampsie. Ale může se objevit bez varovných signálů.

Eklampsie je závažná komplikace, projevující se křečemi, tzv. eklamptickým záchvatem, při němž dochází ke ztuhlosti a záškubům a podobá se epileptickému záchvatu. Těhotná má modrý obličej, nedýchá, její tělo je prohnuté. Poté se dostaví záškuby, při kterých může vytékat pěna z úst. Po takovém záchvatu upadá pacientka do bezvědomí. První příznaky jsou však bolest hlavy, závratě, nevolnost, nutkání ke zvracení. Neobvyklé nejsou ani poruchy vidění.

Včasný zásah lékařů může zachránit matku i plod. Léčba spočívá ve snížení krevního tlaku a zamezení křečí. Poté se přistupuje k porodu, nebo císařskému řezu.

Vraťme se však k preeklampsii, která zmizí porodem. Preeklampsie se zřídka rozvíjí po porodu dítěte, což je stav známý jako postpartum preeklampsie. I po porodu však mohou její příznaky trvat 1 až 6 týdnů nebo déle.

Můžete se chránit tím, že se naučíte poznat příznaky preeklampsie a navštívíte svého lékaře pro pravidelnou prenatální péči. Včasné zjištění preeklampsie může snížit šanci na dlouhodobé problémy jak pro matku, tak pro dítě.

Nezjištěná preeklampsie může vést k vážným až smrtelným komplikacím. Pokud máte preeklampsii, nejúčinnější léčbou je porod vašeho dítěte.

Pokud vám byla diagnostikována preeklampsie příliš brzy na to, abyste porodila, čelíte náročnému úkolu. Vaše dítě sice potřebuje více času na zrání, ale musíte se vyvarovat rizika vážných komplikací. Stav, který vyžaduje rychlý příchod dítěte na svět, nutně vede k císařskému řezu.

Příznaky

Preklampsie se někdy vyvíjí bez jakýchkoli příznaků. Vysoký krevní tlak může nastupovat pomalu nebo rychle. Sledování krevního tlaku je důležitou součástí prenatální péče, protože první známkou preeklampsie je obvykle zvýšení krevního tlaku, abnormální jaterní enzymy a nízká hladina krevních destiček. Krevní tlak, který přesahuje 140/90 při měření s odstupem nejméně čtyř hodin, je neobvyklý.

Jiné příznaky a symptomy preeklampsie mohou zahrnovat:

 • Nadbytek bílkovin v moči (proteinurie) nebo další známky potíží s ledvinami
 • Těžké bolesti hlavy
 • Změny vidění, včetně dočasné ztráty vidění, rozmazaného vidění nebo citlivosti na světlo
 • Bolest v horní části břicha, obvykle pod žebra na pravé straně
 • Nevolnost nebo zvracení
 • Sníženou produkce moči
 • Snížené hladiny krevních destiček v krvi (trombocytopenie)
 • Poruchu funkce jater
 • Dýchavičnost způsobenou tekutinou v plicích

S preeklampsií může dojít k náhlému nárůstu tělesné hmotnosti a otoku (otokům) zejména na tváři a rukou. Tyto příznaky se však vyskytují také v mnoha normálních těhotenstvích, takže se nepovažují za zcela spolehlivé známky preeklampsie.

To stejné platí pro bolest hlavy a nevolnost, protože obě komplikace jsou častými těhotenskými známkami a je těžké odhalit, že jde o závažný problém, zejména pokud se jedná o první těhotenství.

Kdy navštívit lékaře kromě pravidelných kontrol, které byste měla dodržovat?

Pokud máte silné bolesti hlavy, rozmazané vidění nebo jiné poruchy vidění, silnou bolest v břiše nebo těžkou dušnost, okamžitě kontaktujte lékaře. Ten provede krevní testy, ultrazvuk, test moči, test bez stresu, jde o test, který kontroluje srdeční frekvenci vašeho dítěte při pohybu.

Příčiny?

Přesná příčina preeklampsie zahrnuje několik faktorů. Odborníci se domnívají, že začíná placentou – orgánem, který vyživuje plod během těhotenství. Na počátku těhotenství se vyvíjejí nové krevní cévy, aby účinně posílaly krev do placenty.

U žen s preeklampsií se zdá, že se tyto krevní cévy nevyvíjejí nebo nefungují správně. Jsou užší než normální a reagují odlišně na hormonální signalizaci, což omezuje množství krve, která jimi může protékat.

Příčiny tohoto neobvyklého vývoje mohou zahrnovat:

 • Nedostatečný průtok krve do děloh
 • Poškození krevních cév
 • Problém s imunitním systémem
 • Některé geny

Jiné poruchy vysokého krevního tlaku během těhotenství

Preeklampsie je klasifikována jako jedna ze čtyř poruch vysokého krevního tlaku, ke kterým může dojít během těhotenství. Další tři jsou:

 • Gestační hypertenze. Ženy s gestační hypertenzí mají vysoký krevní tlak, ale nemají v moči nadbytek bílkovin ani jiné známky poškození orgánů. U některých žen s gestační hypertenzí se nakonec rozvine preeklampsie.
 • Chronická hypertenze. Chronická hypertenze je vysoký krevní tlak, který byl přítomen před těhotenstvím nebo k němu dochází před 20 týdny těhotenství. Ale protože vysoký krevní tlak obvykle nemá příznaky, může být obtížné určit, kdy začal.
 • Chronická hypertenze s překrývající se preeklampsií. Tento stav se vyskytuje u žen, které byly diagnostikovány s chronickým vysokým krevním tlakem před těhotenstvím, ale poté se v průběhu ještě zvýší a nachází se bílkoviny v moči.
 • Rizikové faktory

Preeklampsie se vyvíjí pouze jako komplikace těhotenství. Mezi rizikové faktory patří:

 • Historie preeklampsie. Osobní nebo rodinná anamnéza preeklampsie významně zvyšuje riziko preeklampsie.
 • Chronická hypertenze. Pokud již máte chronickou hypertenzi, máte vyšší riziko vzniku preeklampsie.
 • První těhotenství. Riziko vzniku preeklampsie je nejvyšší během prvního těhotenství.
 • Nové otcovství. Každé těhotenství s novým partnerem zvyšuje riziko preeklampsie více než druhé nebo třetí těhotenství se stejným partnerem.
 • Stáří. Riziko preeklampsie je vyšší u velmi mladých těhotných žen a těhotných žen starších 35 let.
 • Riziko preeklampsie je vyšší, pokud jste obézní.
 • Vícečetné těhotenství. Preeklampsie je častější u žen, které nosí dvojčata, trojčata nebo jiné vyšší počty.
 • Interval mezi těhotenstvími. Mít děti méně než dva roky nebo více než 10 let od sebe vede k vyššímu riziku preeklampsie.
 • Předchozí zdravotní stav. Ještě než otěhotníte, trpíte například chronickým vysokým krevní tlakem, migrénami, cukrovkou typu 1 nebo 2, onemocněním ledvin, tendencí k tvorbě krevních sraženin nebo lupusu, to vše zvyšuje riziko preeklampsie.
 • Oplodnění in vitro. Vaše riziko preeklampsie se zvyšuje, pokud vaše dítě bylo počato s oplodněním in vitro.

Komplikace preeklampsie mohou zahrnovat:

 • Omezení růstu plodu. Preeklampsie ovlivňuje tepny, které přenášejí krev do placenty. Pokud placenta nedostane dostatek krve, vaše dítě bude mít nedostatek kyslíku a méně živin. To může vést k pomalému růstu známému jako omezení růstu plodu, nízké porodní hmotnosti nebo předčasnému porodu.
 • Předčasné narození. Pokud máte preeklampsii se závažnými příznaky, možná budete muset porodit co nejdříve.
 • Odlomení placenty. Preklampsie zvyšuje riziko narušení placenty, což je stav, kdy se placenta před porodem odděluje od vnitřní stěny dělohy. Těžké narušení může způsobit těžké krvácení, které může ohrozit život váš i vašeho dítěte.
 • HELLP syndrom. HELLP – což znamená hemolýza (zničení červených krvinek), zvýšené jaterní enzymy a nízký počet krevních destiček – syndrom je závažnější formou preeklampsie a může rychle ohrozit život vás obou.

Mezi příznaky syndromu HELLP patří zvracení, bolest hlavy a bolest břicha v pravé dolní části. HELLP syndrom je obzvláště nebezpečný, protože představuje poškození několika orgánových systémů. Občas se může náhle vyvinout, a to i před detekcí vysokého krevního tlaku, nebo se může vyvinout bez jakýchkoli příznaků.

 • Pokud není preeklampsie kontrolována, může se rozvinout eklampsie – což je v podstatě preeklampsie plus záchvaty. Je velmi obtížné předpovědět, kteří pacienti budou mít preeklampsii, která je natolik závažná, že má za následek eklampsii.

Často neexistují žádné příznaky nebo varovné signály, které by předpovídaly eklampsii. Vzhledem k tomu, že eklampsie může mít závažné důsledky pro matku i dítě, je nutné porodit bez ohledu na to, jak daleko je těhotenství.

 • Jiné poškození orgánů. Preeklampsie může vést k poškození ledvin, jater, plic, srdce nebo očí a může způsobit mrtvici nebo jiné poškození mozku. Rozsah poškození jiných orgánů závisí na závažnosti preeklampsie.
 • Kardiovaskulární onemocnění. Preeklampsie může zvýšit riziko budoucího onemocnění srdce a cév (kardiovaskulární). Riziko je ještě větší, pokud jste měla preeklampsii více než jednou nebo jste předčasně rodila. Chcete-li toto riziko minimalizovat, zkuste po porodu udržovat ideální hmotnost, jíst různé druhy ovoce a zeleniny, pravidelně cvičit a nekouřit.

Prevence

Vědci pokračují ve studiu způsobů, jak zabránit preeklampsii, ale dosud se neobjevily žádné jasné strategie. Jíst méně soli, omezovat kalorie nebo konzumovat česnek nebo rybí olej, nic z toho nesnižuje riziko. Nebyl prokázán přínos ani při zvýšení příjmu vitamínů C a E.

Studie uváděly souvislost mezi nedostatkem vitamínu D a zvýšeným rizikem preeklampsie, ale jen některým z nich se to opravdu podařilo prokázat.

V některých případech však můžete snížit riziko preeklampsie:

 • Nízkodávkový aspirin. Pokud narazíte na určité rizikové faktory – včetně preeklampsie v anamnéze, vícenásobného těhotenství, chronického vysokého krevního tlaku, onemocnění ledvin, diabetu nebo autoimunitního onemocnění – lékař může doporučit denní dávku aspirinu (81 miligramů) denně po 12 týdnů těhotenství .
 • Doplňky vápníku. V některých populacích mohou mít ženy, které mají nedostatek vápníku před těhotenstvím – a které nezískávají dostatek vápníku během těhotenství ze své stravy – prospěch z doplňků vápníku.

Je důležité, abyste nebraly žádné léky, vitamíny ani doplňky bez předchozího rozhovoru s lékařem.

Než otěhotníte, zejména pokud jste již dříve měly preeklampsii, je dobré být zdravá, jak jen můžete. Zhubněte, pokud potřebujete, a ujistěte se, že ostatní stavy, jako je diabetes, máte pod kontrolou.

Jakmile jste těhotná, postarejte se o sebe – a své dítě – prostřednictvím včasné a pravidelné prenatální péče. 

Další články o těhotenství najdete zde.

Pokud u nás ještě nejste zaregistrovaná, neváhejte a zapojte se do komunity více než 100 000 maminek z celé ČR a získejte všechny výhody na jednom místě. My, maminky Happy Baby se na vás těšíme nejen online, ale třeba i na viděnou na některém z našich pravidelných setkání!

 

Sdílejte

Přihlášení

Ukládám změny Odesílám
Uloženo Hotovo
Došlo k chybě Došlo k chybě