Představujeme organizace – Klokánek

Každé dítě si zaslouží prožít dětství plné lásky a bezpečí. Někdy se stane, že rodiče péči o své potomky nezvládnou, nemohou se o ně starat, ať už je důvod jakýkoliv. Klokánek pomáhá přechodnou rodinnou péčí ohroženým dětem.

Klokánek

Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí. První byl založen v roce 2000 v Žatci. Klokánky jsou zařízení, jehož cílem je nabídnout dětem místo ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči do doby, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, svěření do výchovy třetí osoby).

Přijímání dětí

Klokánky fungují jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Přijímají děti od narození, a to na základě žádosti rodičů, na základě soudního rozhodnutí (předběžné opatření nebo rozsudek), žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) i na základě žádosti samotného dítěte či osoby, která malé dítě nalezne opuštěné nebo v jiné krizové situaci.

Pokud se dítě dostane do krizové situace, může v Klokánku zůstat i proti vůli rodičů až do té doby, než soud rozhodne o předběžném opatření.

Většina přijatých dětí má bohužel stejnou anamnézu jako děti přijímané do ústavní výchovy – zanedbávání, domácí násilí, neschopnost zajistit řádnou péči, týrání, zneužívání, bytové důvody, a někdy i hospitalizace osamělého rodiče či svěření dítěte za účelem zajištění náhradní rodinné péče.

Jak péče o děti funguje

Děti přicházejí velmi často zanedbané, opožděné v celkovém vývoji, deprivované, s nočními děsy a nevhodnými návyky a projevy, vyžadují velmi intenzivní péči.

Klokánky fungují jednak jako klasická rodinná péči v bytech „klokaních“ tet a strýců, anebo v objektech se služebními byty, kde o děti nepřetržitě střídavě po týdnu pečují po všech stránkách, stejně jako v rodině, dvě stabilní tety.

Průměrná doba pobytu dětí v Klokánku je půl roku. Kolem 60 % dětí se vrací k rodičům, asi 30 % přechází do trvalé náhradní rodinné péče. Zbývajících 10 % tvoří děti, které ukončí pobyt v Klokánku zletilostí či umístěním do jiného zařízení (nemocnice, psychiatrie nebo ústavní výchova).

Zajímá vás více? Jak se děti do Klokánku dostanou a proč? Přečtěte si jejich příběhy.

Vraťme co nejvíce dětem úsměv na tvář. Pomáhejte s námi. Šiřte informace do svého okolí. Společně s vámi vybíráme organizaci, které jako první věnujeme výtěžek z e-mailů, jež pravidelně doručujeme do vašich e-mailových schránek. Hlasovat můžete přímo TADY.

Sdílejte
Kompletní portfolio HBKompletní portfolio HBreklama

Přihlášení

Ukládám změny Odesílám
Uloženo Hotovo
Došlo k chybě Došlo k chybě