Představujeme organizace – SOS dětské vesničky

Domov má být pro děti místem bezpečí a jistoty. Ne vždy tomu tak je. SOS dětské vesničky pomáhají rodinám i dětem, kterým se životem prohnala bouře, najít ztracenou pevnou půdu pod nohama.

SOS dětské vesničky

SOS dětské vesničky pomáhají ohroženým dětem, pečují o rodiny, kterým hrozí odebrání dětí a podporují pěstouny, kteří chtějí vychovávat nebo vychovávají děti. Poskytují 5 typů různých služeb:

 1. SOS Kompas – pracuje s rodinami, kterým pomáhá řešit krize, jež by vedly k odebrání dětí.
 2. krizové centrum SOS Sluníčko – 24 hodinová péče o děti
 3. SOS Přístav – pomoc pěstounům, kteří pečují o více dětí a mají problém najít vhodné bydlení.
 4. SOS Kajuta – nízkoprahové centrum pro volný čas dětí.
 5. SOS Kotva – podpora mladým lidem, kteří vyrostly v ústavní péči.

SOS dětské vesničky pomáhají po celém světě. V rozvojových zemích se snaží o uznání dětských práv, rovný přístup ke vzdělání a zrušení dětské práce.

SOS Kompas

Podporuje rodiče, kteří se chtějí o své děti postarat, ale bojují s problémy, které nezvládají. Cílem naší péče je vyřešit sociální či materiální situaci, aby děti mohly vyrůstat doma. Kompas je preventivní služba, snažíme se zabránit odebrání dětí do náhradní péče.

Sociální pracovnice poskytují pomoc při školní přípravě dětí, podporují zdravý psychomotorický vývoj dětí a jejich finanční gramotnost. Podporují rodiče při nácviku vedení a udržení domácnosti a nácviku rodičovství, při jednání s úřady, při hledání zaměstnání, řešení ekonomických problémů. Pomáhají také rodičům s ukončením užívání návykových látek.

SOS sluníčko

Nabízí okamžitou pomoc ohroženým dětem, které z různých důvodů nemohou setrvat ve své rodině. Dočasný domov a 24 hodinová péče je určena dětem od narození do dospělosti. Dětem, které se ocitly bez jakékoliv péče, jsou ohroženy na zdraví nebo na životě, jsou tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané nebo z jiného závažného důvodu nemohou zůstat v péči rodičů a nelze jim v danou chvíli zajistit péči v rodinném prostředí.

Každé SOS Sluníčko spolupracuje s dalšími odborníky a institucemi tak, aby mohlo poskytovat péči dětem v krizových situacích. Zajišťuje psychologickou péči, zdravotní péči, vzdělávání v běžných školských zařízeních a další odborníky, pokud to dítě potřebuje.

SOS Přístav

V SOS Přístav podporuje pěstounskou péči o děti, které nemohou vyrůstat ve své rodině. Zaměřují se také na poskytování pěstounské péče větším sourozeneckým skupinám, aby mohly zůstat pohromadě. SOS Přístav navazuje na činnost tradičních SOS dětských vesniček, ve kterých měly pěstounské rodiny odbornou pomoc a zázemí v dosahu a kde jim bylo poskytováno i bydlení.

Péče o děti, které se narodily někomu jinému je specifická. Pěstounské rodiny potřebují podporu zejména při zpracování minulosti dítěte a při rozvíjení a udržování vztahů dítěte s původní rodinou, včetně zajištění podpory osobního kontaktu dítěte s jeho biologickou rodinou.

Pěstounům zajišťují odborné vzdělávací programy, krátkodobé hlídaní dětí či proplacení péče za hlídaní dětí i nad rámec zákona, psychologickou i další odbornou pomoc, asistovaný kontakt z původní rodinou dítěte, služby sociálního pedagoga, poradenství v oblasti náhradní rodinné péče.

SOS Kajuta

Vyvést děti z rizikového prostředí ulice, poskytnout jim nabídku smysluplného využití volného času a odvrátit je od osob, které by jim mohly předat nežádoucí návyky a postoje (požívání alkoholu a omamných látek, páchání trestné činnosti, xenofobní a rasistické názory, záškoláctví apod.).

Nízkoprahové centrum SOS Kajuta je určeno zejména ohroženým dětem ve věku od 6 do 18 let z nejrůznějších etnických i sociálních skupin, kterým nabízí programy rozvíjení sociálních dovedností, výchovných činností a využívání volného času.

SOS Kajuta také pomáhá dětem s přípravou úkolů do školy a poskytuje doučování. Děti mají také možnost využít individuální schůzky s pracovníkem SOS Kajuty, při níž se mohou svěřit se svými problémy a poradit se.

SOS Kotva

SOS Kotva umožňuje přirozený a plynulý vstup mladého plnoletého člověka, který vyrostl v ústavní péči do samostatného a odpovědného života.

Hlavním cílem je začlenění mladých dospělých, kteří se nacházejí v obtížné situaci, do společnosti.

SOS Kotva učí mladé lidi:

 • převzetí odpovědnost za svůj život, být samostatný/á
 • mít práci a vzdělání
 • mít zajištěný finanční příjem a umět s ním hospodařit
 • umět komunikovat s úřady a institucemi
 • samostatně vést domácnost
 • smysluplně trávit volný čas
 • pěstovat vztahy s lidmi (přátelské, partnerské, příbuzenské…)
 • před odchodem ze služby si najít kvalitní bydlení

Pomáhejte s námi. Šiřte informace do svého okolí. Společně s vámi vybíráme organizaci, které jako první věnujeme výtěžek z e-mailů, jež pravidelně doručujeme do vašich e-mailových schránek. Hlasovat můžete přímo TADY.

Sdílejte
Mustela-listopad-2021reklama

Přihlášení

Ukládám změny Odesílám
Uloženo Hotovo
Došlo k chybě Došlo k chybě