• zprostředkování kontaktů s dalšími rodinami v obdobné situaci.
  • Nabídka účasti na vícedenních akcích (kurzy pro rodiny, víkendové pobyty).
  • Skupinová setkávání rodičů
  • Sdílení s ostatními rodiči na webu a facebooku
  • Předání informací o možnostech v místě bydliště a okolí (mateřská centra)

Poskytuje sociálně terapeutické činnosti. Pomáhá při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, jako například pomoc při jednání s úřady, zprostředkování kontaktů na odborníky, pomoc při zařazení dítěte do školského zařízení, shromažďuje a poskytuje informace a mnoho dalších činností…

Pomáhejte s námi. Šiřte informace do svého okolí. Společně s vámi vybíráme organizaci, které jako první věnujeme výtěžek z e-mailů, jež pravidelně doručujeme do vašich e-mailových schránek. Hlasovat můžete přímo TADY.