Mateřská láska a cit

Ležící maminka s miminkem

Než se dítě obejde bez plenek, spotřebuje jich v průměru  6000 – je vyměněna každá z nich a to bez námitek. Do věku tří měsíců trvá období novorozeneckého křiku, které spoustu rodičů okrádá o jejich spánek. Přesto matky svá novorozená miminka bezvýhradně milují. Důvod? Mateřská láska.

Úzký vztah mezi matkou a dítětem

Formulováno pragmaticky není mateřská láska nic jiného než trik přírody, jenž má zajistit, aby se matka postarala o vlastní děti. Pokud by to tak nebylo zařízeno, žádná matka by každou noc i přes nedostatek spánku nevstávala, aby se postarala o své miminko. Mateřská láska je rovna nezištnému obětování a odevzdání se, avšak i ta se musí vyvíjet a není dána pouze od přírody. Lásce, mateřskému citu a náklonnosti se lze naučit.

Jak vzniká mateřský cit?

Již během těhotenství se matky dostávají do stavu jakéhosi „opojení“. Důvodem jsou endorfiny: Tyto hormony štěstí mají účinky tišící bolest a zbavující strachu u porodu. Dalším hormonem, jehož produkce je v těhotenství rovněž zesílena, je oxytocin – takzvaný „hormon lásky“. Oxytocin například přispívá k tomu, že matka své dítě po porodu císařským řezem v celkové narkóze nezavrhne či je schopna vytvořit si citovou vazbu k adoptovaným dětem.

Mateřská láska je také emocí, která roste zkušeností, což dokládají studie z této oblasti. Jeden z výzkumů prokázal, že u matek primátů, které předtím nebyly v kontaktu s mláďaty, se nerozvine žádný ochranitelský instinkt. V 60 letech byla novorozeňata po porodu často od svých matek odloučena. Na základě jedné studie provedené v USA bylo zjištěno, že tato miminka byla častěji týrána. Fáze po porodu je tudíž pro rozvoj citů a vztahu matky s dítětem obzvláště důležitá.

Chybějící pocity

Každé dítě, které samo poznalo mateřskou lásku, dostalo do vínku díky svým „zkušenostem“ předem naprogramovanou schopnost milovat. Nedostatek lásky v dětství tudíž často vede k neschopnosti budovat citové vazby v dospělosti. Chybějící citové vazby k vlastním dětem mají většinou psychologickou a sociální příčinu: Svou roli přitom mohou sehrát poporodní deprese nebo hormonální přechody. Mnoho matek neustojí tlak společnosti, která je nutí být „dokonalou matkou z knížek“. Stále častěji jsou matky nuceny skloubit kariéru a výchovu dítěte.

Podceňovaná role otce

Otcovská láska je často podceňována a přitom má zásadní význam proposkytnutí úlevy stresované matce. Mýtus „bezvýhradné mateřské lásky“ je mimo jiné dán genderovými stereotypy, panujícími v naší společnosti. Otcové jsou schopni dát svým dětem nejméně tolik lásky jako matky a mohou svým potomkům poskytnout stejný pocit bezpečí a jistoty.

Sdílejte
Kompletní portfolio HBKompletní portfolio HBreklama

Přihlášení

Ukládám změny Odesílám
Uloženo Hotovo
Došlo k chybě Došlo k chybě