Ochrana osobních údajů

Podmínky zpracování osobních údajů PROSAM

Identifikační údaje správce:

Správcem Vašich osobních údajů je:

  • společnost PROSAM s.r.o., se sídlem Na Klaudiánce 1121/6a, 147 00 Praha 4, IČO: 494 51 821, tel: 241 771 596, email: [email protected] (dále jen „PROSAM“).

které osobní údaje budou zpracovávány?

Všechny osobní údaje, které jste poskytl/a:

  1. při rezervaci balíčku Happy Baby na naší webové stránce: www.chcisvujbox.cz . Konkrétně jde o Vaše jméno, příjmení, adresu bydliště, email, plánový termín porodu, jméno Vašeho ošetřujícího gynekologa, a případně i další údaje: telefon a Vaše datum narození.
  2. při registraci na webu společnosti PROSAM, na adrese: www.happybaby.cz. Konkrétně jde o Vaše jméno, příjmení a email, a případně i další údaje: adresu bydliště, telefon, Vaše datum narození, počet Vašich dětí, datum narození Vašeho dítěte/Vašich dětí nebo předpokládaný termín porodu.
  3. v potvrzení o převzetí kufříku „Já a moje miminko“. Konkrétně jde o Vaše jméno, příjmení a email a o jméno a datum narození Vašeho dítěte/Vašich dětí.

Dále vše jen „osobní údaje“.

 

kterým osobám budou osobní údaje zpřístupněny?

PROSAM zpracovává osobní údaje manuálně i automatizovaně prostřednictvím svých zaměstnanců. Zpracováním osobních údajů může PROSAM pověřit v souladu s čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), třetí osoby – zpracovatele, zejm. poskytovatele elektronických databází, poskytovatele software ke správě marketingových kampaní a poskytovatele vzdáleného datového úložiště.

jaká mám práva ve vztahu osobním údajům?

Máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování, dále máte právo na přenositelnost údajů, jakož i právo na odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním. Tato práva můžete uplatnit vůči PROSAM na základě žádosti, kterou lze učinit u PROSAM písemně na adrese jejího sídla, elektronicky na e-mailové adrese [email protected] a/nebo prostřednictvím internetového formuláře zde.

V žádosti pro účely Vaší identifikace uveďte alespoň Vaše jméno, příjmení telefon a email a rovněž Vaše autentizační údaje pro přihlášení do klubu Happy Baby pro ověření Vaší totožnosti (jste-li členem Happy Baby klubu) nebo Váš kód pro rezervaci balíčků Happy Baby ; nejste-li členem Happy Baby klubu, nerezervovala jste si balíčky Happy Baby či není-li ověření Vaší totožnosti prostřednictvím přihlašovacích údajů do Happy Baby klubu/kódu pro rezervaci balíčků Happy Baby možné, může PROSAM – dle zhodnocení rizika újmy, která by hrozila v případě nesprávné identifikace – ověřit Vaši totožnost jiným způsobem, např. zasláním kontrolního e-mailu/SMS s žádostí o odpověď na e-mailovou adresu/telefonní číslo poskytnuté při udělení souhlasu, či výzvou k doložení dalších informací o Vaší osobě. V případě, že uplatňujete námitku proti zpracování či odvoláváte svůj souhlas pouze ve vztahu k některému/některým z účelů zpracování, pro které byl souhlas udělen, je nutno v žádosti uvést tento účel (účely); v opačném případě se má za to, že se Vaše žádost týká všech označených účelů zpracování.

Domníváte-li se, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení Nařízení, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: [email protected]). Osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

na co mám právo v případě porušení zabezpečení osobních údajů?

Je-li pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, máte současně i právo na to, aby Vám byly ze strany PROSAM jakožto správce osobních údajů bez zbytečného odkladu oznámeny bližší informace o vzniklém incidentu týkajícího se porušení zabezpečení osobních údajů (minimálně s popisem jeho povahy, pravděpodobných důsledků, opatření přijatých za účelem jeho vyřešení, popř. zmírnění jeho nepříznivých následků, a uvedením jména a kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jiného kontaktního pracovníka/místa, které Vám bude způsobilé poskytnout bližší informace o příslušném incidentu).

Členům Happy Baby klubu může být porušení zabezpečení osobních údajů oznámeno prostřednictvím zveřejnění oznámení na vstupní přihlašovací stránce po přihlášení do členské sekce na webových stránkách www.happybaby.cz.

 

Datum: 1.9.2018 Poslední aktualizace dne 1.9.2018

 

 

 

 

Přihlášení

Ukládám změny Odesílám
Uloženo Hotovo
Došlo k chybě Došlo k chybě