Ochrana osobních údajů

Podmínky zpracování osobních údajů PROSAM

Identifikační údaje správce:

Správcem Vašich osobních údajů je:

  • společnost PROSAM s.r.o., se sídlem Na Klaudiánce 1121/6a, 147 00 Praha 4, IČO: 494 51 821, tel: 241 771 596, email: [email protected] (dále jen „PROSAM“).

které osobní údaje budou zpracovávány?

Všechny osobní údaje, které jste poskytl/a:

  1. při rezervaci balíčku Happy Baby na naší webové stránce: www.chcisvujbox.cz . Konkrétně jde o Vaše jméno, příjmení, adresu bydliště, email, plánový termín porodu, jméno Vašeho ošetřujícího gynekologa, a případně i další údaje: telefon a Vaše datum narození.
  2. při registraci na webu společnosti PROSAM, na adrese: www.happybaby.cz. Konkrétně jde o Vaše jméno, příjmení a email, a případně i další údaje: adresu bydliště, telefon, Vaše datum narození, počet Vašich dětí, datum narození Vašeho dítěte/Vašich dětí nebo předpokládaný termín porodu.
  3. v potvrzení o převzetí kufříku „Já a moje miminko“. Konkrétně jde o Vaše jméno, příjmení a email a o jméno a datum narození Vašeho dítěte/Vašich dětí.

Dále vše jen „osobní údaje“.

 

kterým osobám budou osobní údaje zpřístupněny?

PROSAM zpracovává osobní údaje manuálně i automatizovaně prostřednictvím svých zaměstnanců. Zpracováním osobních údajů může PROSAM pověřit v souladu s čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), třetí osoby – zpracovatele, zejm. poskytovatele elektronických databází, poskytovatele software ke správě marketingových kampaní a poskytovatele vzdáleného datového úložiště.

jaká mám práva ve vztahu osobním údajům?

Máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování, dále máte právo na přenositelnost údajů, jakož i právo na odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním. Tato práva můžete uplatnit vůči PROSAM na základě žádosti, kterou lze učinit u PROSAM písemně na adrese jejího sídla, elektronicky na e-mailové adrese [email protected] a/nebo prostřednictvím internetového formuláře zde.

V žádosti pro účely Vaší identifikace uveďte alespoň Vaše jméno, příjmení telefon a email a rovněž Vaše autentizační údaje pro přihlášení do klubu Happy Baby pro ověření Vaší totožnosti (jste-li členem Happy Baby klubu) nebo Váš kód pro rezervaci balíčků Happy Baby ; nejste-li členem Happy Baby klubu, nerezervovala jste si balíčky Happy Baby či není-li ověření Vaší totožnosti prostřednictvím přihlašovacích údajů do Happy Baby klubu/kódu pro rezervaci balíčků Happy Baby možné, může PROSAM – dle zhodnocení rizika újmy, která by hrozila v případě nesprávné identifikace – ověřit Vaši totožnost jiným způsobem, např. zasláním kontrolního e-mailu/SMS s žádostí o odpověď na e-mailovou adresu/telefonní číslo poskytnuté při udělení souhlasu, či výzvou k doložení dalších informací o Vaší osobě. V případě, že uplatňujete námitku proti zpracování či odvoláváte svůj souhlas pouze ve vztahu k některému/některým z účelů zpracování, pro které byl souhlas udělen, je nutno v žádosti uvést tento účel (účely); v opačném případě se má za to, že se Vaše žádost týká všech označených účelů zpracování.

Domníváte-li se, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení Nařízení, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: [email protected]). Osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

na co mám právo v případě porušení zabezpečení osobních údajů?

Je-li pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, máte současně i právo na to, aby Vám byly ze strany PROSAM jakožto správce osobních údajů bez zbytečného odkladu oznámeny bližší informace o vzniklém incidentu týkajícího se porušení zabezpečení osobních údajů (minimálně s popisem jeho povahy, pravděpodobných důsledků, opatření přijatých za účelem jeho vyřešení, popř. zmírnění jeho nepříznivých následků, a uvedením jména a kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jiného kontaktního pracovníka/místa, které Vám bude způsobilé poskytnout bližší informace o příslušném incidentu).

Členům Happy Baby klubu může být porušení zabezpečení osobních údajů oznámeno prostřednictvím zveřejnění oznámení na vstupní přihlašovací stránce po přihlášení do členské sekce na webových stránkách www.happybaby.cz.

 

Datum: 1.9.2018 Poslední aktualizace dne 1.9.2018

 

 

 

 

Přihlášení

Na našich webových stránkách HappyBaby.cz používáme soubory cookie, abychom vám poskytli, co nejvíce pohodlí při jejich prohlížení. Kliknutím na „Souhlasím s použitím všech cookies“ vyjadřujete souhlas s použitím VŠECH souborů cookie. Můžete také pomocí nastavení poskytnout kontrolovaný souhlas nebo zamítnout použití cookies kromě nezbytných.

Povolit všechny cookies Nastavit cookies

Níže najdete kategorie cookies používané na našich webových stránkách, které můžete povolit nebo zakázat. Funkční cookies není možné zakázat, protože jsou pro bezproblémové procházení webu nezbytné. Vaše nastavení cookies je v budoucnu možné měnit pomocí odkazu v patičce webu.

Zavřít

Ukládám změny Odesílám
Uloženo Hotovo
Došlo k chybě Došlo k chybě

Milá , ve vašem profilu nemáte zaškrtnutý souhlas a tak se nemůžete účastnit žádných našich testování a soutěží. Změnit to můžete ZDE.