Souhlas PG

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ze strany Procter  & Gamble Czech Republic s.r.o., Rakovník, Ottova 402, 269 32, tel. 221804 335 nebo 800 113 322 (dále jen „P & G“), pro následující účel:

kterým osobám budou osobní údaje zpřístupněny?

P & G zpracovává osobní údaje manuálně i automatizovaně prostřednictvím svých zaměstnanců. Zpracováním osobních údajů může P & G pověřit v souladu s čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), třetí osoby – zpracovatele.

jaká mám práva ve vztahu osobním údajům?

Máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování, dále máte právo na přenositelnost údajů, jakož i právo na odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním. Tato práva můžete uplatnit vůči P & G e-mailem na adrese: [email protected] a/nebo telefonicky na čísle: 241 771 596 Domníváte-li se, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení Nařízení, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: [email protected]). Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Je-li pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, máte současně i právo na bezodkladné oznámení o vzniklém porušení.

Přihlášení

Ukládám změny Odesílám
Uloženo Hotovo
Došlo k chybě Došlo k chybě