Jak připravit dítě na nový kolektiv ve školce či škole

Mnozí z nás rodičů má představu, že jejich dítě, které nemá problém komunikovat a vždy všechno zvládá s úsměvem, nebude mít nějaký vážnější problém adaptovat se na nové prostředí školy či školky.

Nové prostředí, nové hračky, noví kamarádi, učitelky

Častokrát však přichází rozčarování, když dítě není schopné vstoupit do místnosti plné dětí a vás nechat odejít bez vážnějších problémů. Někdy doslova vaše dítě zůstává v šoku ve školce a vy se necítíte úplně šťastná, když za ním zavíráte dveře. Jak však dosáhnout stavu, aby k tomu nedocházelo?

Jak připravit dítě na školku – situaci prvně musí zvládat rodič

Důležité je uvědomit si, že odloučením netrpí pouze vaše dítě, ale i vy jako rodič – matka. Musíte se s tím vyrovnat jako první vy, protože dítě ve vás cítí nejistotu a tím pádem se nejistě cítí i ono samo. Čím víc jistoty a pohody bude cítit z vás, tím jednodušeji se vyrovná s novou situací i dítě.

Spolupráce s učitelem

Pomoct by vám měl hlavně učitel. Spolupráce učitele s vámi a dítětem je zásadní. S dítětem a učitelem si sedněte a povězte si, že učitel bude osoba, na kterou se dítě může obrátit, pokud ho bude něco trápit. Ale velmi záleží, samozřejmě je to také dáno i povahou dítěte, jak už je samostatné a od jeho věku.

Jak tedy připravit dítě na školu ještě před jeho nástupem?

Naučte dítě samostatnosti

Delší dobu před nástupem do školky nebo školy se snažte, aby vaše dítě bylo co nejvíce v přítomnosti jiných dospělých. Může to být sousedka, která ho vezme na nákup nebo maminka kamaráda, která je vezme na malý výlet. Čím častěji bude dítě bez vás v přítomnosti jiných cizích lidí, tím je to jednodušší pro dítě a zároveň pro vás, když přijde ten správný čas.

Příprava věcí, které bude dítě potřebovat

Všechno, co bude dítě do školky a školy potřebovat se snažte nakoupit spolu s ním. Nechte ho vybrat si, co se mu líbí, aby z toho mělo radost a do školy se i díky tomu více těšilo. Snažte se, aby věci, které mu do školky dáte, umělo dítě jednoduše použít a nemělo s nimi problémy, což ho může také stresovat.

O novém prostředí s ním hodně mluvte a choďte tam v předstihu

Věnujte se tématu školky už o mnoho dříve, než do ní půjde. Vyprávějte mu o nových kamarádech, nových zážitcích a výlete, o tom, jak to tam bude vypadat. Školku ještě před nástupem dítěte několikrát po dohodě s učitelkami navštivte, aby se dítě s prostředím seznámilo a při nástupu nebylo vše úplně nové.

Už známí kamarádi

Pokud je to ve vašich silách a možnostech, snažte se seznámit s rodinou nebo s dětmi, které nastoupí s vaším dítětem. Tato situace je velmi nápomocná a pomůže dítě připravit na školku nebo školu, samozřejmě, ve větších městech s tím může být problém a ne vždy dokážete najít konkrétní rodinu.

Loučení musí být krátké

Když už budete s dítětem stát před školkou či školou, snažte se, aby rozloučení bylo o nejkratší. Není dobré tam stát a otálet s odchodem, protože dítě vycítí vaši nejistotu a může to v něm vyvolat stres. V některých školkách vám ze začátku umožní být spolu s dítětem a odejít až později, což má také svoje výhody. Časem dítě nebude pociťovat úzkost při vašem odchodu.

Sdílejte
Kompletní portfolio HBKompletní portfolio HBreklama

Přihlášení

Ukládám změny Odesílám
Uloženo Hotovo
Došlo k chybě Došlo k chybě