Bezpečnost v domácnosti

Bezpečnost dětí v domácnosti

Nebezpečí úrazu mezi svými vlastními čtyřmi zdmi obzvláště velká, přesto bývá bezpečnost v domácnosti se často podceňovaná. V tomto smyslu je obzvláště důležité, abyste si uvědomili, jaké zdroje nebezpečí jsou ve vaší domácnosti: volně ležící kabely, zásuvky, elektrické přístroje, pokojové rostliny nebo povalující se tabletky jsou pro vás samozřejmostí a patří k vašemu všednímu dni.

Víte, jak se musíte chovat, abyste se vyhnuli poranění, popálení nebo otravě. Pravděpodobně jste své dítě na tato nebezpečí v domácím prostředí několikrát upozorňovali, ale nemůžete si být bohužel jisti, že se nejprve vaším dítětem nepovšimnutá krabička pilulek v příštím momentu nestane středem jeho zájmu.

Důležité: Vychovávejte své dítě co možná nejdříve k bezpečnosti a bezpečnému zacházení s nebezpečnými substancemi.

Léky

Medikamenty mají být ukládány vždy mimo dosah dětí v uzavřených skříňkách a ne se povalovat snadno dosažitelné v kabelkách a nočních stolcích. Nejlepším místem pro uchovávání léčiv všeho druhu je uzamykatelná lékárnička. Není-li už některý medikament zapotřebí, je nutné ho zlikvidovat.

Chemie

Vyvarujte se nebezpečných chemikálií, kyselin a žíravin v domácnosti s malými dětmi a při nákupu výrobků dbejte na uzávěry bezpečné pro děti. Jedovaté substance se nikdy nesmějí přelívat ze svých originálních nádob do lahví, ze kterých by je děti mohly vypít. Jako první opatření je smysluplné skladovat všechny takové produkty v horních skříňkách a schránkách v horní oblasti. Při tom nesmíte zapomenout, že vaše dítě může být velmi kreativní a pomocí různých pomůcek ke stoupání se pokusí přeci jen na tyto věci dosáhnout. Pojistka skříněk zabrání otevřít dvířka skříněk a schránek. Ale nejen v domácnosti, také ve sklepě nebo v garáži se často nacházejí chemikálie, postřiky, benzín a jedovaté látky. Stalo-li se vaše dítě díky vývoji mobilnější, pak si musíte být vědomi také těchto nebezpečných míst.

Pořadí: 0 / 0
vstoupit do galerie

Když se něco stane

Mnoho rodičů není schopno pohybu nebo propadnou panice, když je jejich dítě v bezvědomí nebo vykazuje nějaké těžké poranění. Mnoho institucí nabízí kurzy první pomoci pro rodiče a děti, kde se objasňuje, jak důležité a rozhodující je zachovat klid i přes osobní blízký vztah k dítěti, zachovat klid a sám provést první opatření ošetření první pomoci. Klíčové body takových kurzů a informačních akcí sahají od zástavy oběhu u dětí, přes správné zacházení s poraněním až k rozpoznání kritického klinického obrazu.

  • Nože, vidličky, nůžky, světlo nejsou pro malé děti!
  • Ať už úraz nebo nemoc – nestyďte se informovat záchrannou službu!

Telefonní čísla pro případ nouze: 

požárníci     150

záchranná služba   155

policie         158

Nejdůležitější opatření první pomoci u dětí

K zástavě krevního oběhu může dojít v důsledku nemoci nebo poranění dýchacích cest, ztráty krve, utonutí, ztráty tekutin, otravy nebo poranění mozku nebo míchy.

Při bezvládnosti platí:

Hlasitě dítě oslovte a dotkněte se ho. Pokud ne­reaguje, volejte o pomoc a okamžitě nechejte zavolat záchrannou službu 155!

V případě nečistot opatrně vyčistěte ústní dutinu a zakloňte pak hlavu dítěte dozadu, u kojenců do neutrální polohy!

Pokud dítě během 10 sekund opět normálně dýchá, uveďte ho do stabilizované polohy na boku!

Pokud dítě i nadále nevykazuje známky života, provádějte umělé dýchání 5 vdechů, pokračujte masáží srdce – 15 stisků a střídejte masáže vždy se 2 vdechy a to až do příjezdu záchranné služby nebo dokud dítě nezačne vykazovat známky života!

Při poranění dýchacích cest v důsledku vniknutí cizího tělesa:

Je-li dítě v bezvědomí, motivujte ho ke kašli vždy 5-ti ranami do zad a 5-ti stlačeními.

Sdílejte

Přihlášení

Ukládám změny Odesílám
Uloženo Hotovo
Došlo k chybě Došlo k chybě