Tipy pro domácí bezpečnost dětí

Dítě leze na kraj gauče k oknu

Většina zranění dětí do pěti let se vyskytuje v domácnosti nebo v jejím okolí.

A proto přinášíme menší kontrolní seznam, tipy pro domáci bezpečnost.

Nejdříve se podívejte na svůj domov z pohledu dítěte: první věcí, kterou mohou rodiče udělat, je jednoduše si uvědomit, že děti jsou více ohroženy, protože se dosud nenaučily, jak se vyhnout nebezpečným situacím.

Zahajte tento proces, jakmile se vaše dítě začne plazit. Nemůžete například očekávat, že batole pochopí složité vysvětlení, proč by nemělo dávat například prst do elektrické zásuvky. Pokud mu ale jemně a přitom rozhodně řeknete „ne“, když uvidíte nebezpečnou situaci, a poté poskytnete příjemnou odměnu za to, že udělalo správnou věc, snáze pochopí, co je přijatelné a co ne. V tomto vzdělávání byste měli pokračovat v prvních letech vašeho dítěte.

Pracujte s vědomím, že děti se učí nezávislosti a vychovává je jejich zvědavost, ale často mohou přeceňovat to, co umí. Samozřejmě nedokáží předvídat a neví, co je nebezpečné, co správné, co se nesmí. Nemají zábrany.

Starší děti mají tendenci riskovat ještě více, takže my jako rodiče musíme najít a hlídat onu tenkou hranicí mezi izolací našich dětí před světem a jejich účinnou ochranou.

 • Kysličník uhelnatý. Kromě funkčního alarmu kouře se doma hodí i detektor oxidu uhelnatého. Pokud jej máte, pravidelně kontrolujte jeho funkčnost.
 • Zadušení. I když jsou děti dost staré na to, aby jedly samy, přeci jen se ujistěte se, že jídlo je nakrájeno na kousky. Při nákupu hračky nebo hry vezměte v úvahu velikost jejích kusů. Uchovávejte malé předměty, jako jsou magnety, kosmetické líčení nebo baterky, mimo dosah, protože by mohly být zaměněny vaším dítětem za hračku nebo bonbón. Šňůry z okenních rolet by také měly být uchovávány mimo dosah, aby se zabránilo udušení.
 • Pády.Nainstalujte zámky oken, které neumožní okna otevřít na více než 10 cm, ale přitom tak, aby dospělý v případě nouze mohl zámky a zábrany snadno odstranit. Děti do 10 let by neměly být na horním lůžku palandy. U lůžek používejte koberce a ve vaně vložky. Bezpečné je umísťování nábytku na zeď, jeho dokonalá fixace proti uvolnění a převrácení, stejně jako přesunutí mimo prostor pod okny a kolem nich, aby na něj děti nemohly šplhat.
 • Oheň. Vytvořte plán úniku při požáru s místem, kde se můžete setkat v případě požáru ve vašem bytě či domě, a také kudy bude nejrychlejší se dostat pryč. Připomínejte dětem, že dostat se bezpečně ven by měla být jejich priorita! Tvoření plánu úniku s dětmi můžete pojmout jako bojovku.

Úrazy dětí požární plán doma

 • Přilby.Jelikož mladší děti tráví většinu času doma a v bezprostřední blízkosti, mohou používat koloběžky a kola.Vždy se ujistěte, že nosí vhodnou a dobře sedící přilbu.
 • Léky. Připomínejte dětem, že lék není bonbón. Léky by měly být skladovány mimo dosah a dohled a na uzamčeném místě. Mějte na paměti, že medicína se obvykle ukládá na více místech než jen v lékárničce a obvykle se také nachází v peněžence, nočním stolku, kabelce.

Prášky na praní, prostředky na mytí podlah a koupelen

Dítě má ruce čistící prostředky

to vše může způsobit otravu. Od jednoduchých mýdel po výrobky obsahující chemickou látku zvanou aminoxid. Pokud jsou tyto produkty vdechovány nebo spolknuty, mohou být vysoce toxické a následky pak fatální. Pro malé děti jsou gelové sáčky na praní atraktivní, roztomilé, zářivě zbarvené a velmi zajímavé na dotyk – proč by čekaly, že nebudou chutnat jako bonbóny? Dětem se také mohou dostat do rukou domácí čisticí prostředky jako odstraňovače skvrn, aviváž, prostředky na mytí podlah, toalet a koupelen. Některé z těchto produktů mohou spálit ústa, oči nebo pokožku a způsobit poleptání hrdla, žaludku, střev, tkání a vyrážku na kůži.

Zabraňte otravám tím, že čistící i prací prostředky uložíte mimo dohled a dosah dětí. Výrobky také uchovávejte v původních obalech. Nespočet dětí i dospělých polklo podobné látky z šálku či umělohmotné láhve, protože si mysleli, že je to voda.

Menší opakování

Děti se dostanou snáz ke všem druhům výrobků pro domácí práce. Některé zapříčiní jen mírné podráždění, ale jiné mohou způsobit popáleniny nebo dokonce smrt.

Odstraňovače rzi obsahující kyselinu fluorovodíkovou jsou extrémně nebezpečné, ať už polknuté nebo na pokožce.

Gelové prášky na prádlo mohou způsobit vážné zranění až smrt.

Bělidlo může také způsobit vážnější zranění.

Úrazy elektrickým proudem u dětí

Dítě kouše do nabíjecí šňůry vedoucí k tabletu

Když lidské tělo přichází do přímého kontaktu se zdrojem elektřiny, proud jím prochází a vytváří takzvaný elektrický šok. V závislosti na napětí, proudu a délce kontaktu může tento šok způsobit jak drobné chvilkového postižení, tak vážné zranění nebo dokonce smrt.

Malé děti, zejména batolata, zažívají elektrický šok nejčastěji, když se zakousnou do elektrických kabelů nebo strkají kovové předměty, jako jsou vidličky nebo jiné předměty, do nechráněných zásuvek nebo zařízení. K těmto zraněním může dojít také při nesprávném používání elektrických hraček, spotřebičů nebo nástrojů, nebo při kontaktu elektrického proudu s vodou, ve které dítě sedí nebo stojí. Vánoční stromky a jejich světla představují velké sezónní nebezpečí.

Nejlepší způsob, jak zabránit úrazům elektrickým proudem, je zakrýt všechny elektrické zásuvky, ujistit se, že všechny dráty jsou řádně izolované, zastrčit dráty mimo dosah vašeho dítěte a zajistit dohled dospělých, kdykoli jsou děti v oblasti s potenciálním elektrickým nebezpečím. Malé spotřebiče představují zvláštní riziko kolem vany nebo bazénu.

Kontrolujte také, zda nejsou kabely roztřepené, nebo nevykazují jiné známky opotřebení.

Zvláštní pozornost věnujte prodlužovacím kabelům, které lze snadno rozebrat. Pravidelně kontrolujte všechny zásuvky ve zdi a ujistěte se, že na nich nejsou praskliny nebo známky poškození. Pokud je v nějaké lampě nebo zařízení zkrat, vyhoďte ji!

Dítě si hraje s elektrickou zásuvkou

Jak postupovat, když je vaše malé dítě zasaženo elektrickým proudem

 • Před dotykem zraněného dítěte, kterým stále probíjí proud, odpojte napájecí zdroj; vytáhněte zástrčku nebo vypněte hlavní vypínač.
 • Nikdy se nedotýkejte živého drátu holýma rukama. Pokud musíte zvednout živý drát od dítěte, použijte suchou hůl, srolované noviny, silné oblečení nebo jiný robustní, suchý nekovový předmět, kterým nebude vést elektřinu.
 • Pohybujte s dítětem co nejméně, protože těžký elektrický šok mohl způsobit zlomeninu páteře.
 • Pokud nemůžete odstranit zdroj proudu, zkuste pohnout dítětem, ale nepoužívejte holé ruce. Izolujte se gumou nebo některým z nevodivých předmětů, aby proud nepřecházel z těla dítěte do vašeho.
 • Jakmile je proud vypnutý, rychle zkontrolujte dýchání dítěte, puls, barvu pleti a bdělost. Pokud dítě nedýchá, ale má puls, začněte s umělým dýcháním. Pokud necítíte puls, proveďte resuscitaci, zatímco někdo jiný vyhledá lékařskou pomoc.
 • Zkontrolujte, zda má dítě popáleniny, ty nemusí být zřejmé na první pohled, ale mohou způsobit vnitřní zranění.
 • I když je vaše dítě jen lehce zraněno, sledujte jeho stav, dokud se nedostanete k lékaři. Poté, co tělo utrpí trauma, může dojít postupně k šoku, což zabrání přísunu dostatečného množství krve k životně důležitým orgánům. Dávejte pozor na neklid, úzkost, nevolnost, zvracení a kůži, která je bledá, chladná nebo vlhká. Zvedněte nohy zraněného dítěte o 30 cm a přikryjte ho přikrývkou, abyste zabránili postupu šoku.

Popáleniny a opařeniny

Hrnec s vařicí vodou

Popáleniny a opařeniny jsou nejbolestivějšími vnějšími zraněními vůbec. Ročně je zaznamenáno mnoho tisíc případů popálenin, většinou z neopatrnosti nebo nerozvážnosti. U dětí jsou popáleniny a opařeniny dokonce druhým nejčastějším poraněním vůbec.

Zapojení dětí do vaření jídel vaší rodiny může být skvělým způsobem, jak podpořit zdravé stravovací návyky později v životě, ale měli byste vařit s dětmi pod pečlivým dohledem. Při používání sporáku děti hlídejte a držte horké předměty mimo dosah jejich rukou.

Děti jsou zvědavé a rády prozkoumávají své okolí. Neví, že horká voda a horké nápoje mohou způsobit popáleniny. Pokožka dítěte je pochopitelně mnohem citlivější než pokožka dospělých.

Popáleniny a opaření jsou hlavní příčinou vážného zranění dětí od novorozenců do 14 let. Děti do čtyř let, zejména děti ve věku od jednoho do dvou let, jsou nejvíce ohroženy kvůli zvýšené mobilitě a přirozené zvědavosti.

Opaření může způsobit vážné zranění a znamenat dlouhodobý pobyt v nemocnici, vyžadovat bolestivé kožní štěpy i roky léčení a vést k trvalému zjizvení. Vážné opaření na velké oblasti kůže pak může způsobit smrt.

Příčiny popálenin a opařenin

Opařeniny jsou způsobeny horkými kapalinami nebo párami, ale popálit mohou jakékoli horké látky. Popáleniny pak způsobuje především oheň.
Zacházejte se všemi horkými věcmi, jako by byly stejně nebezpečné jako oheň. Ve skutečnosti každodenní předměty používané v domě a jeho okolí způsobují nejvíce popálení a opaření.

Dítě sahá po rukujeti od pánvičky

Ty zahrnují: 

 • horké nápoje, jako jsou šálky čaje a kávy
 • konvice, džbány, termosky
 • horké pevné látky a kastroly s horkou vodou
 • uhlí, popel, dřevo v kamnech
 • tekoucí horkou vodu z kohoutků a sprch
 • zapalovače a zápalky
 • tuk a horký olej na vaření
 • páru

Děti jsou nejvíce ohroženy, pokud: 

 • jste ve spěchu, pod velkým tlakem, máte mnoho práce nebo příliš mnoho věcí, které děláte současně,
 • se necítíte dobře,
 • jste roztržitá,
 • jste unavená, nebo když je vaše dítě unavené,
 • jste mimo domov na dovolené a mimo denní rutinu.

Nastavení rutiny může pomoci

Mezi 16:00 a 19:00 hod. je pro rodiny rušný čas a je snadné se rozptýlit. Nastavení rutiny může pomoci snížit riziko rozptylování, které může vést k popáleninám a opaření. Možná byste mohly zkusit:

 • Podávat svému batoleti večeři v podobě něčeho lehkého, co nemusíte již večer složitě vařit.
 • Nastavit dobu koupele během klidnějšího času během dne.

Prevence popálení a opaření v koupelně

Koupelna je pro dítě jednou z nejnebezpečnějších místností v domě. Může zde dojít k opaření a popáleninám, jakož i pádům, otravám a utonutí.
Existuje několik způsobů, jak chránit vaše dítě před vážným zraněním v koupelně. Například:

 • Pomocí vany s teploměrem se ujistěte, že voda v lázni je vždy bezpečná a má správnou teplotu. Doporučená teplota vody pro koupání malých dětí je bezprostředně kolem 37 °C.
 • Při napouštění vany vždy nejprve zapněte studenou vodu a vypněte ji jako poslední.
 • Protiskluzové mini koupací rohože mohou zabránit pádům ve vaně.
 • Nechte dveře koupelny zavřené, pokud se nepoužívají. Možná budete chtít umístit zámek nebo zádržný systém na vnější straně dveří koupelny, mimo dosah dětí, ale aby byl v případě nouze přístupný pro dospělé.
 • Zůstaňte vždy v dosahu dětí ve vaně. Vezměte dítě s sebou, pokud musíte otevřít dveře nebo zvednout telefon, ale ten počká po koupeli.

Prevence popálení a opaření v kuchyni

Několik jednoduchých kroků, které můžete udělat, abyste zabránili popálení a opaření v kuchyni:

 • Nikdy nenechávejte vaření bez dozoru.
 • V kuchyni vždy sledujte své děti.
 • Udržujte horké nápoje a hrnce s jídly, zejména jejich úchyty a rukojeti, mimo dosah dětí.
 • Dejte své dítě někam do bezpečí, pokud budete pít něco horkého.
 • Místo ubrusů používejte protiskluzové rohože.
 • Namontujte ochranné kryty na pec, kamna.
 • Použijte přednostně zadní varné desky a otočte rukojeti kastrolů směrem k zadní části vařiče, mimo dosah malých dětí.
 • Udržujte horké nápoje mimo okraj stolu nebo lavice a pokud možno použijte šálek s víkem. Nikdy nevíte, kdy se dostanou do dosahu dítěte.
 • Nikdy nenoste horké nápoje, když si děti hrají pod vašima nohama nebo když děti přímo držíte. Při návštěvě příbuzných a přátel si vaše vybudované zvyky hlídejte a uplatňujte je i tam.
 • Použijte akumulátorovou rychlovarnou konvici, abyste zabránili stržení konvice dítětem, nebo zajistěte, aby šňůry byly dostatečně daleko od okraje. Po dovršení varu vyprázdněte veškerou nepoužitou vodu z konvice.
 • Dejte batolatům jejich vlastní speciální hrnek, aby nepila z hrnečku nebo šálku pro dospělé, který může obsahovat příliš horkou tekutinu.
 • Vaše batole můžete na kratší dobu zajistit v ohrádce nebo na dětské židli, pokud jste velmi zaneprázdněni v kuchyni.

Pokyny pro první pomoc

Pokud je oblečení vašeho dítěte v plamenech:

 •  zastavte ho,
 • položte ho na podlahu,
 • nechte ho zakrýt tvář rukama nebo se je snažte krýt vy,
 • uhaste oheň,
 • pokud budete moci, hoďte na ně vlněnu přikrývku,
 • odstraňte veškeré oděvy nebo šperky poblíž popáleniny, pokud není přilepená na kůži,
 • nanášejte studenou tekoucí vodu (nikoliv ledovou) na popálení po dobu nejméně 20 minut (užitečné po dobu až tří hodin po spálení) a udržujte dítě v teple položením přikrývky na nespálené oblasti,
 • popáleninu zakryjte čistým obvazem, čistým prostěradlem, čistým a měkkým ručníkem nebo utěrkou.

 

 • Pokud je popálení těžké nebo rozptýlené na velké ploše, udržujte dítě v teple a klidu a volejte rychlou lékařskou pomoc.
 • Popáleniny, které se týkají obličeje, rukou, nohou, genitálií nebo pánevního dna, nebo které jsou větší než 10 cm, vyžadují naléhavou lékařskou péči.

Pokud je dítě spáleno, je několik věcí, které byste neměli dělat: 

 • Nikdy nepoužívejte máslo, oleje nebo masti na zakrytí popálenin, protože by mohly udržet teplo a zhoršit zranění.
 • Nikdy nepoužívejte led nebo ledovou vodu, protože by mohlo dojít ke zhoršení popálenin a také ke snížení tělesné teploty dítěte.

Baterie

Dítě a baterie na dlani

Baterie a zařízení ovládaná bateriemi uchovávejte mimo dohled a mimo dosah dětí. Pokud vaše dítě spolkne baterii, vyhledejte okamžitě pohotovostní lékařskou pomoc, baterie dokáží rozleptat tkáně. Mějte na paměti, že baterie jsou součástí hraček už pro nejmenší děti. Při nakládání s nimi buďte opatrní, mohou napáchat mnoho škody. Pozor na levné elektronické hračky z dovozu, které mohou obsahovat baterie z nekvalitních materiálů. Při jejich používání hrozí, že se budou přehřívat a mohou i explodovat. Kupujte pouze baterie vyrobené renomovanými firmami, a i tak je pravidelně kontrolujte, zda nejsou mechanicky poškozené nebo nevytékají. Nikdy nenechávejte baterie poblíž tepelných zdrojů, třeba radiátoru nebo kamen, a nesnažte se je nabíjet, mohlo by dojít k jejich explozi.

Pozor na olizování baterie

Pokud vaše dítě patří k těm zručnějším, které rozmontuje každou hračku, mějte se na pozoru. Některé děti baterie rády olizují. Jestliže nejsou poškozené, nebezpečí nehrozí. Když je však baterie špinavá, rezavá nebo v nejhorším případě vyteklá, může být vysoce toxická.

Spolknutí

Nejnebezpečnější situace nastane, pokud dítě baterii spolkne. Nejohroženější jsou kojenci a batolata mezi půl rokem a dvěma a půl lety věku. Děti nejčastěji spolknou čočkové nebo knoflíkové (mincové) články o průměru od 5 mm, některé se pak mohou při polknutí obalit zbytky potravy a projít neporušené trávicím traktem. Baterie větší o průměru kolem 12 mm mohou uvíznout v jícnu a tam napáchat škody.

Klasické tužkové baterie při pokusu o polknutí vyvolají u dětí díky své velikosti dávicí reflex a jejich spolknutí tak prakticky nehrozí.

Co dělat, když dítě spolkne baterii

Máte-li podezření, že vaše dítě spolklo baterii, okamžitě s ním jeďte na pohotovost. Nesnažte se u dítěte vyvolat zvracení, neboť kontakt se žaludečními šťávami může situaci spíše zhoršit. Dítěti nedávejte nic jíst ani pít. Situaci naopak pomůže, pokud budete vědět, jaký typ článku váš potomek spolkl!

Na cizí těleso v zažívacím traktu mohou upozornit i příznaky jako slinění, chrapot, sípot, obtížné a bolestivé polykání, bolest za hrudní kostí či v nadbřišku, nevolnost nebo zvracení.

U všech dětí do 12 let provedou v nemocnici, při podezření na spolknutí baterie, rentgenové vyšetření bez ohledu na její velikost, u starších 12 let se rentgen provádí, pouze pokud měla průměr větší než 12 mm. Nejrizikovější jsou vzhledem k vyššímu napětí knoflíkové články s obsahem lithia.

Co se děje, když baterie uvízne v jícnu

Pokud se baterie přilepí ke stěně jícnu, dochází při kontaktu se slinami k uvolnění alkalických kovů (mangan, kobalt, lithium, nikl – dle typu článku) a k tvorbě nových alkálií. Čím novější je baterie, tím je situace horší. Důsledkem je poleptání sliznice, ke kterému dojde už hodinu po polknutí. K perforaci jícnu pak dojde po čtyřech hodinách.

Když se uvíznutí baterie v jícnu potvrdí, je nezbytné ji okamžitě vyjmout. Což se obvykle provede prostřednictvím endoskopie. Další léčba závisí na stupni poleptání jícnu.

Baterie v žaludku

Pokud knoflíková baterie prošla do žaludku, může vyvolat problémy i tam. Působením kyseliny chlorovodíkové obsažené v žaludečních šťávách postupně dochází k narušení obalu článku s uvolněním alkalických kovů a elektrolytu, které způsobí poleptání sliznice. Endoskopicky je nutné baterii z žaludku vyjmout do 24 hodin po požití.

Jestliže se dostala až do tenkého střeva, není již endoskopie nutná, v 85 % případů již vyjde spontánně do 72 hodin.

Prevence

Kontrolujte hračky, zda jsou v nich články řádně zabezpečeny, aby se k nim batolata nemohla dostat. Náhradní baterie uchovávejte na takových místech, aby k nim malé děti neměly přístup. Snažte se o maximální prevenci, protože následky spolknutí  mohou být fatální.

 

Maminky, pokud u nás ještě nejste registrovány, stačí vám chvilka.

Za registraci získáte dárkové balíčky, ale tím to nekončí. Registrací dále získáte také unikátní slevy od námi ověřených partnerů, nabízejících to nejlepší pro vaše miminko. Maminky z našeho klubu pravidelně testují výrobky, které dle vlastních zkušeností následně doporučují! Členství v našem klubu je bezplatné a nezavazuje vás k žádnému nákupu ani jinému odběru.

 

Sdílejte
Kompletní portfolio HBKompletní portfolio HBreklama