Velikonoce ve světě

Velikonoce ve světě 1

Díky rozšíření náboženství po celém světě je hlavní myšlenka Velikonoc velmi podobná. Pestrost vnáší do oslav především lidová kultura, a proto vás mohou některé zajímavosti překvapit.

V zahraničí až na malé výjimky nenaleznete téměř nikde velikonoční pomlázku. V řadě zemí naopak nosí velikonoční nadílku dětem zajíček. Společný symbolem ve většině zemí je vajíčko. Ve střední a východní části Evropy jde o vajíčko zdobené, v jiných zemích dávají přednost čokoládovým figurkám.

Jak se jmenují Velikonoce jinde ve světě

Jedním z nejstarších názvů je latinské slovo pascha(pochází z aramejské a řeckého označení velikonočních svátku, odvozené od hebrejského pesach). Toto jméno se dodnes používá především v románských jazycích, ale také například v ruštině. V anglosaských a germánských zemích – Eastern (anglicky), Stern (německy) se pravděpodobně odvozuje od jména anglosaské bohyně Ostary (Eostre nebo Eastre). U nás i v dalších slovanských zemích je používán výraz Velikonoce – Wilekanoc (polsky), Velká noc (slovensky) s přímou návazností na “velkou noc“ slavnost Kristova zmrtvýchvstání.

Velikonoce v Mexiku

Pro Mexiko se svým obyvatelstvem, které se převážně hlásí ke křesťanské víře, je typická návštěva kostela a účast na bohoslužbách. Velikonoce jsou spojené s tradiční bohatou výzdobou domů papírovými květy. Do svátků pronikají ale také dávné zvyky původních indiánů. Muži se za doprovodu píšťal a bubnů účastní rituálního tance masek. Oděni do krátkých sukní z peří, pestrých náhrdelníků, náramků a čelenek.

Oblíbeným zvykem, který vychází na Bílou sobotu, je věšení papírových postav. Nejčastěji představují Jidáše. Figuríny naplněné zábavnou pyrotechnikou jsou poté na Boží hod slavnostně zapáleny. Ohňostroj je pak symbolickým vítězstvím a radostí na zmrtvýchvstáním.

Velikonoce ve Francii

Zajímavou tradicí ve Francii jsou čokoládová vajíčka ve tvaru sázených vajíček (tzv. volské oko). Ta oživují pověst o zázračných vajíčkách, která každoročně přenášejí místní zvony do Říma a zpět. Při jedné z prvních cest několik vajíček spadlo na Marseille a rozbilo se.

Sdílejte

Zapomenuté heslo

Přihlášení

Ukládám změny Odesílám
Uloženo Hotovo
Došlo k chybě Došlo k chybě