Velikonoce ve světě

Díky rozšíření náboženství po celém světě je hlavní myšlenka Velikonoc velmi podobná. Pestrost vnáší do oslav především lidová kultura, a proto vás mohou některé zajímavosti překvapit.

V zahraničí až na malé výjimky nenaleznete téměř nikde velikonoční pomlázku. V řadě zemí naopak nosí velikonoční nadílku dětem zajíček. Společný symbolem ve většině zemí je vajíčko. Ve střední a východní části Evropy jde o vajíčko zdobené, v jiných zemích dávají přednost čokoládovým figurkám.

Jak se jmenují Velikonoce jinde ve světě

Jedním z nejstarších názvů je latinské slovo pascha(pochází z aramejské a řeckého označení velikonočních svátku, odvozené od hebrejského pesach). Toto jméno se dodnes používá především v románských jazycích, ale také například v ruštině. V anglosaských a germánských zemích – Eastern (anglicky), Stern (německy) se pravděpodobně odvozuje od jména anglosaské bohyně Ostary (Eostre nebo Eastre). U nás i v dalších slovanských zemích je používán výraz Velikonoce – Wilekanoc (polsky), Velká noc (slovensky) s přímou návazností na “velkou noc“ slavnost Kristova zmrtvýchvstání.

Velikonoce v USA

V USA se neslaví Velikonoční pondělí, ale volno je pouze na Velký pátek. Vše tedy končí o Velikonoční neděli, kdy si rodiny pochutnávají na tradičních pokrmech, mezi které patří pečená šunka, sladké brambory nebo jehněčí pečínka. Následně začíná lov na vajíčka, která podle pohádky schovává neposedný zajíček všude po domě i zahradě. Všechny domy zdobí bohatá velikonoční dekorace a rodiny s dětmi se věnují barvení kraslic. Mnoho Američanů má k těmto svátkům silný vztah, a tak dodržují tradiční půst a pár dní před Velikonoci chodí rodiny společně do kostela.

Velikonoce v Mexiku

Pro Mexiko se svým obyvatelstvem, které se převážně hlásí ke křesťanské víře, je typická návštěva kostela a účast na bohoslužbách. Velikonoce jsou spojené s tradiční bohatou výzdobou domů papírovými květy. Do svátků pronikají ale také dávné zvyky původních indiánů. Muži se za doprovodu píšťal a bubnů účastní rituálního tance masek. Oděni do krátkých sukní z peří, pestrých náhrdelníků, náramků a čelenek.

Oblíbeným zvykem, který vychází na Bílou sobotu, je věšení papírových postav. Nejčastěji představují Jidáše. Figuríny naplněné zábavnou pyrotechnikou jsou poté na Boží hod slavnostně zapáleny. Ohňostroj je pak symbolickým vítězstvím a radostí na zmrtvýchvstáním.

Velikonoce ve Francii

Zajímavou tradicí ve Francii jsou čokoládová vajíčka ve tvaru sázených vajíček (tzv. volské oko). Ta oživují pověst o zázračných vajíčkách, která každoročně přenášejí místní zvony do Říma a zpět. Při jedné z prvních cest několik vajíček spadlo na Marseille a rozbilo se.

Velikonoce v Itálii

Italskou tradicí je karneval, který začíná už počátkem ledna a trvá až do Popeleční středy. Jeho součástí jsou pestré průvody, maškarády, tance a hudba. Důležitou součástí karnevalu jsou masky. Největší událostí je takzvaná smrt karnevalu. V Benátkách je například slaměné tělo Krále karnevalu naplněno výbušnými žabkami a o půlnoci je spáleno na Piazza San Marco.

Děti dostávají postavičku staré ženy, která má sedm nohou, a symbolizuje tak sedm týdnů půstu. V polovině postavičku rozpůlí, jednu polovinu zahodí a druhou si nechají do konce půstu. Tradice a oslavy Velikonoc prožívají lidé v Itálii velice silně, pořádají veliká procesí a modlí se. Za největší lahůdku je považováno pečené jehněčí a velikonočním pokrmem jsou také preclíky. Zkroucený tvar má symbolizovat založené ruce při modlitbě.

Velikonoce v Anglii

Stejně jako v Americe je hlavním symbolem Velikonoc hledání vajíček. Malování kraslic není ve Velké Británii tak rozšířené, a proto se hledají vajíčka čokoládová. Svátky začínají Masopustním úterkem, který je známý jako palačinkový den. Tyto svátky jsou věnované dětem, a proto se pořádají dětské slavnosti a večírky a ve školách se nosí velikonoční klobouky. K jídlu se podává jehněčí pečeně se sladkými bramborami a jarní zeleninou.

Inspirujte se světovými tradicemi a užijte si letošní velikonoční svátky jinak.

Sdílejte
Kompletní portfolio HBKompletní portfolio HBreklama

Přihlášení

Ukládám změny Odesílám
Uloženo Hotovo
Došlo k chybě Došlo k chybě