Žena jako cyklická bytost

Ženy – my všechny procházíme svým cyklem, který je vázaný na náš menstruační cyklus. Každá ho máme jiný, má jiný rytmus, jiný příběh a jinou délku trvání.

Žena, která pozná všechny fáze svého menstruačního cyklu, se považuje za ženu silnou, za tu, která spojení s přírodou nepřerušila. Protože poznáním svého cyklu, poznává svoje nálady, pocity, touhy, naučí se pracovat se svojí energií. Mnoho žen je dnes od své podstaty, která se týká cykličnosti odpojená. Pro mnohé je těžké zjistit, ve které fázi se právě nachází. Celý náš cyklus tvoří čtyři fáze.

Menstruační fáze

Také se nazývá reflektivní fáze, nebo fáze ježibaby, stařeny, smrti, zimy. Začátek této fáze je vlastně prvním dnem menstruace. Žena bývá v této fázi unavená, bez energie, necítí se přitažlivá, je ospalá. Na druhé straně má chuť na změny, což ale v této fázi není dobrý nápad. Není ani vhodné být příliš fyzicky aktivní. Je to období, kdy má žena víc odpočívat, dát si čokoládu a spát.

Předovulační fáze

Můžeme ji také nazvat fází dynamickou, fází jarní, panny nebo zrození. Je to období, které nastává po skončení menstruace (někdy k ní dojde už během menstruace). Žena pociťuje hodně energie, cítí se být krásnou, nepotřebuje tolik jíst ani spát. Rozhodování je jednoduché a je velmi dobré tuto fázi využít pro svůj růst, udělat potřebné úkoly, protože nechybí motivace ani rozumné rozhodování. Naopak ale chybí ženě empatie, která byla velmi silná v menstruační fázi.

Ovulační fáze

Tato fáze nastupuje zhruba 2 týdny po menstruační fázi, je to fáze léta, matky, ženy, fáze expresivní. Žena je starostlivá, intuitivní, žena se cítí jako bohyně. Je to vlastně období, kdy je žena na vrcholu svých sil. A také období, kdy se žena zaměřuje na mezilidské vztahy, na svoji rodinu. Efektivita je na úplném vrcholu a přitažlivost ženy je na tom stejně. Žena by se měla věnovat zvelebování domácnosti, nebo sobě samotné a je to také období vhodné zaskočit si na nákupy🙂

Předmenstruační fáze

Je to poslední fáze, která se nazývá také fází kněžky lásky, čarodějnice, podzimu a je zároveň fází kreativní a jde o zhruba tři týdny od prvního dne po začátku menstruace. Je to období spíš duchovní, je vhodné nedělat nic, kde je nutné příliš se soustředit nebo přemýšlet. Fyzická energie poklesne, ale tvořivost je naopak na vysoké úrovni. Energie je náhle méně a žena je unavená. Přicházejí i negativní emoce, a pokud žena toto období nerespektuje, přichází PMS (předmenstruační syndrom) nebo bolestivá menstruace. Žena by si měla v první řadě v tomto období oddychnout a zbavit se všeho, co nepotřebuje…brzy přijde zase období jara a příliv energie, kdy toho stihnete o mnoho víc, než kdybyste se to snažila udělat v této fázi.

 

Sdílejte
Kompletní portfolio HBKompletní portfolio HBreklama

Přihlášení

Ukládám změny Odesílám
Uloženo Hotovo
Došlo k chybě Došlo k chybě