Bakteriální mikrobióm a císařský řez

bakteriální mikrobióm

Dnes víme, že přirozený porod, kdy dítě prochází porodními cestami, má významný vliv na jeho zdraví, dochází totiž k osídlení bakteriemi od matky, hlavně bakteriemi potřebnými pro zdravý imunitní systém. Dítě by se také z toho důvodu nemělo po přirozeném porodu nějaký čas mýt. Tyto bakterie jsou důležitým benefitem. Osidlují postupně organismus dítěte, a tím se buduje jeho bakteriální mikrobióm.

Bakteriální mikrobióm a císařský řez

Porod a několik měsíců po porodu je klíčovým pro vznik a rozvoj mikroflóry ale i imunitního systému a ovlivní tak další život dítěte.

Rozdíl v mikrobiómě při přirozeném porodu a při porodu císařském

Bakteriální mikrobiální složení střevního mikrobiómu je rozdílný u dětí narozených přirozeným porodem nebo prostřednictvím císařského řezu. Složení střevního mikrobiómu se věnovala studie z roku 2019, zveřejněná v časopise Nature. V rámci studie byly pozorovány děti narozené vaginální a porozené císařském porodem. Výsledky výzkumu jsou velmi zajímavé. V rámci studie sledovali rozdíly v různých obdobích. Nejvíce patrné rozdíly byly v prvním týdnu věku dítěte a pak po druhém měsíci jeho věku. Postupně se rozdíly snižovaly. Děti měly samozřejmě mikrobióm nejpodobnější mikrobiómu své matky.

bakteriální mikrobióm

Vaginální porod a bakteriální mikrobióm

Rozdíl dětí narozených vaginální cestou byl v tom, že jejich mikrobióm obsahoval mnohem větší množství pozitivních bakterií řady Bifidobacterium. Čili jejich tělo mělo více probiotických bakterií, které se podílejí na zdravém vývoji imunitního systému, zabraňují infekcím. V případě, že byly děti kojené, bylo složení mikrobiómu ještě lepší než u dětí, které kojené nebyly.

Bakteriální mikrobióm dětí po císařském řezu

Naopak děti narozené císařským řezem mají počet “dobrých” probiotických bakterií nižší. Přičemž ani kojení nepomohlo zvýšit počet bakterií a jejich složení na úroveň mikrobiómu dětí porozených vaginální cestou. Kromě bakterií z rodu Bifidobacterium byli na tom lépe a početnější i bakterie z rodu Bacteroides, a to opět u dětí porozených přirozeně. I tyto bakterie souvisí s kvalitou imunitního systému.

bakteriální mikrobióm

Naopak u dětí narozených císařským řezem se pojí zvýšený počet potenciálně patogenních bakterií Klebsiella a Enterococcus. Rozdíl v bakteriálním složení střevního mikrobiómu významně ovlivňoval zdraví dětí během prvního roku života ale i následně. Děti narozené císařským řezem měli častěji respirační onemocnění, s tím souviselo častěji používání antibiotik, které samotné zhoršily kvalitu mikroflóry. Zvýšený poměr bakterií rodu Klebsiella oproti bakteriím rádi Bifidobacterium znamená i zvýšený rozvoj alergií dítěte.

To, že dnes roste počet císařských řezů oproti porodem přirozeným znamená potřebu pro jiný pohled na tento problém. Bylo by ideální, kdyby se v rámci tohoto problému začali odborníci více zabývat potřebou podpory dětí porozených císařským řezem vhodnou formou směsi prebiotik a probiotik.

Chcete se dozvědět více, nebo se podělit o Vaše zkušenostmi s jinými maminkami? Připojte se do naší uzavřené skupinky maminek na Facebooku nebo nás sledujte na našem Instagramu.

Sdílejte
Kompletní portfolio HBKompletní portfolio HBreklama

Přihlášení

Ukládám změny Odesílám
Uloženo Hotovo
Došlo k chybě Došlo k chybě