Etapy a milníky během prvního roku života

3 měsíční miminko

Pro dítě je každý pokrok jakýmsi milníkem ve vývoji jeho dovedností. Rychlost, s jakou dané období zvládne, záleží na mnoha okolnostech. Některé děti jsou opatrné, jiné pádí vpřed. Pokrok závisí na vývoji nervového systému dítěte a rychlost, s jakou dítě zvládne jednotlivé vývojové etapy, není neomezená. K tomu, aby se dobře vyvíjelo, musí mít dostatek podnětů. Každodenně těží z toho, co mu poskytne okolí.

Probouzení smyslů

Vývoj miminka 1. měsíc

Ačkoli je schoulené jako malá žabka, už je zvědavé, nakrátko zvedá hlavu a otáčí ji z jedné strany na druhou. To je začátek objevování světa.

Vývoj miminka 2. měsíc

Hlavu zvedá čím dál lépe a začíná se opírat o předloktí. Také se rychle uvolňuje ze skrčené polohy, ve které bylo od svého narození: snadno natahuje ruce a nohy a začíná rozevírat dlaně. Co se týče mluvení, kombinuje samohlásky „aaa“ a „eee“: dítě brouká. Potom přichází hrdelní „rrr“, pak „ekke“, „arree“: dítě žvatlá.

Vývoj miminka 3. měsíc

Objevuje ručičky a dává si je do pusinky. Na bříšku se vzpírá o předloktí a zvedá hlavičku – „pase hříbátka“. Pohledem velmi pozorně sleduje předmět, který mu ukážete.

Nejvhodnější hračky
Během prvních tří měsíců života se děti učí pohybovat rukama a nohama a dokážou sledovat očima výrazné předměty, které se pohybují v oblouku nad jejich obličejem, i otáčet se za pronikavým zvukem. Nejvhodnější hračky jsou ty, které jsou vyrobeny z měkkých materiálů, mají výrazné kontrastní barvy a vzory, vydávají uklidňující, konejšivé zvuky a dají se připevnit nad postýlku.

Vývoj miminka 4. měsíc

Vleže na zádech se protahuje a dělá letadlo. Rádo by v té pozici zůstalo co nejdéle a pozorovalo, co je před ním, ale rychle se unaví. Hraje si s ručičkama a pohybuje hračkami, které před něj pověsíte. Když dítě škádlíte, dostává záchvaty smíchu. Je tak úžasné slyšet jeho smích!

Vývoj miminka 5. měsíc

Začíná jemně brát do ruky předměty, které mu nabídnete. Uchopení se zdokonaluje.

To, že jste mu k dispozici, vaše pozornost, vaše představivost při hrách, vaše povzbuzování a chválení jsou pro dítě podporou, kterou potřebuje k tomu, aby se pouštělo do nových dobrodružství – například prvních kroků.

Vývoj miminka 6. měsíc

Vleže na bříšku se zvedá na natažených pažích. Dokáže sedět s oporou. Bere si předměty, které jsou pro něj zajímavé, což je samo o sobě důkazem, že si už zvládne samo vybírat. Předměty bere celou plochou dlaně a zkoumá je sáním a olizováním. Jeho nová hra: předávat si předmět z jedné ruky do druhé a do pusy. Vyjmenovává několik slabik: „da-da“, „ga-ga“.

Nejvhodnější hračky
Hračky by měly mít zajímavý tvar, výrazné barvy a dítě by je mělo snadno uchopit. Musejí být vyrobeny z nezávadných a kvalitních materiálů, aby je děti mohly strkat do úst. Hračky by také měly pomáhat rozvíjet a zdokonalovat motorické dovednosti.
Dětem v tomto věku se budou líbit chrastítka, hračky, za které se dá tahat, hračky legračních tvarů a pestrých vzorů, jež vydávají veselé zvuky. Také zvířátka vyrobená z jemných měkkých materiálů. Ideální je pro toto období hrací kobereček nebo otočná dečka s množstvím podnětů pro objevování.

Vývoj miminka 7. měsíc

Obrací se. Střídá polohy vleže, na zádech a na bříšku. Vleže na zádech bere do rukou své nožičky a hraje si s nimi (raději než by si stejným způsobem hrálo s vámi) a na břichu obdivuje vše, co je kolem něj.

Žvatlá (tzv. napodobivé žvatlání). Používá téměř všechny slabiky, které poznalo, a moduluje je v různých tóninách – pro své potěšení, jako pták, který si prozpěvuje na sluníčku. Někdy se zdá, že vypráví o svém životě, a pokud se účastníte jeho drmolení, bezpochyby si z vás udělá důvěrníka!

Vývoj miminka 8. měsíc

V poloze na bříšku se plazí, podkládá kolínka. Když dítě posadíte, vydrží v této poloze několik vteřin, občas dokonce i minut. Předměty umí nejen sevřít v ruce, ale může je také jednoduše uvolnit, když ruku zase otevře. Baví ho – s vaší účastí – předměty uvolňovat a nechávat spadnout. Nemyslete si, že vás tím chce otravovat: je to nová a pro dítě úchvatná hra!

Vývoj miminka 9.měsíc

Už sedí samo, ale musí se soustředit na to, aby udrželo rovnováhu. Zavěšené za ruce se pokouší vytahovat vzhůru a postavit se v ohrádce. Začíná lézt po kolínkách. Konečně vám ukápne slza, když dítě poprvé vysloví „ta-ta“, „ma-ma“. Ale také „ba-ba, „da-da“. Volá vás? Bohužel ne, je to jen šťastná náhoda! Ale vy z radosti znovu opakujete slova táta a máma. Vnímá vaši pýchu a volá tyto slabiky na vzácnější osoby, než jsou jeho rodiče.

 Nejvhodnější hračky
Miminka si začínají hrát, zpočátku hračkami bouchají o zem, později je prozkoumávají. Začínají být zvídavá, snaží se věcem přijít na kloub, pochopit je a porozumět jim. Nejvhodnější jsou hračky, pomocí kterých děti objevují tvary, rozměrové vztahy, zvuky a které zdokonalují jejich motorické dovednosti. Důležitá jsou v tomto období různá kousátka. Dětem se budou líbit i látkové knížky, nejlépe ty, jež vydávají zvuky. Také hračky, které se dají naplňovat a vyprazdňovat.

Vývoj miminka 10. měsíc

Sedí už pohodlně a volně a čím dál šikovněji používá ruce: spatříte ho, jak palcem a ukazováčkem svědomitě a velmi přesně sbírá drobky i větší kousky. Když je na sebe samo pyšné, tleská rukama nebo tluče věcmi o sebe. Prsty prozkoumává malé otvory. (Pozor nejen na elektrické zásuvky!)

Vývoj miminka 11. měsíc

V tomto věku se už umí přemísťovat několika způsoby: po čtyřech, jako krab nebo začíná chodit podél nábytku. Prostě chce chodit, a tak se rozzáří, když je držíte za ruce. Tento způsob chůze je pro ně ale velmi nepohodlný a není vhodné s ním začínat brzy, nedělejte to tedy příliš často.

Vývoj miminka 12. měsíc

Na to, aby chodilo, mu stačí pouze držet se vašeho prstu. Některé děti už dělají své první kroky samostatně, jiné to čeká až kolem 18. měsíce. Připomínáme: Každé dítě má svoje tempo, nesnažte se ho za každou cenu urychlit. U dětí s objektivně zjištěným vývojovým opožděním mnohdy pomůže cílené cvičení a rehabilitace na doporučení dětského neurologa. Toto je také věk, kdy se začínají objevovat první slova. Už dávají smysl a dítě je opakuje před určitými předměty nebo v určitých situacích; „haf-haf“ je pes, „bus“ je autobus…

 Nebuďte netrpěliví a nedívejte se závistivě na pokroky malého souseda. Být v něčem napřed vždy neznamená totéž, co být nadaný. Mnoho dětí – „skokanů“ – se nechá dohonit, nebo dokonce předběhnout pomalými „želvami“. Respektujte vývojové etapy a nesnažte se dítě dostat na úroveň, která mu ještě nepřísluší. Ušetříte mu do budoucna problémy, jako jsou vadné držení těla a další. Určité rozdíly ve schopnostech a umu mezi dětmi stejného věku jsou normální. Máte-li podezření na opoždění vývoje dítěte, poraďte se o tom se svým lékařem.

Sdílejte
Kompletní portfolio HBKompletní portfolio HBreklama